Košice

Prehľad podujatí na 49. týždeň – 29.11.2013

Na 49. týždeň nebolo cez  RO SSN  Košice hlásené žiadne tlačové podujatie

_________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH:  FYZIKA  V  KUCHYNI

Sobota 30. novembra 2013 o 14:00 hod., Výmenník č.1, Ul. obrody, Košice Vedecký brloh: Fyzika v kuchyniprednáška a pokusy s RNDr. Zuzanou Pribulovou, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Hravé stretnutie s vedou pre deti vo veku 6-15 rokov, ale niektoré časti (aj táto) sú vhodné tiež pre škôlkarov. Na interaktívnej prednáške uvidíte a budete si môcť vyskúšať množstvo jednoduchých, ale efektných pokusov s predmetmi a surovinami bežne dostupnými v domácnosti – vajíčko skočí samo do fľaše, plechovky sa pokrčia bez toho aby sme ich stisli, voda potečie do pohára otočeného hore dnom a mnoho iných kúzel, ktoré sa dajú veľmi jednoducho vysvetliť.

Vedecký brloh je nový formát projektu SPOTs a Slovenskej akadémie vied, obdoba vedeckých kaviarní ibaže pre deti. Keďže deti kávu nepijú, ale zato ich detské izbičky občas pripomínajú brlohy, v ktorých sa cítia slobodnejšie ako v kaviarni, prišla RNDr. Mária Zentková, CSc. z ÚEF SAV v Košiciach s návrhom na takéto pomenovanie. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VIANOČNÁ  KNIŽKA  SA  OTVÁRA

V dňoch 2.- 18. decembra 2013, Knižnica pre mládež mesta Košice – tradičné podujatie Vianočná knižka sa otvára – besedy, tvorivé dielne, večerníčkové čítania…

 (Viac na plagáte)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PREZENTÁCIA  PUBLIKÁCIE

Utorok 3. decembra 2013 o 15:00 hod., Rektorát Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 15, Prešov – zasadacia miestnosť Consilium maius, č.d. 328 (2. posch.) – prezentácia publikácie Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918-2012.

 (Podrobnosti v pozvánke a životopisoch v prílohe)

 _________________________________________________________

OZNAMY

AKREDITÁCIA  NOVINÁROV  NA  ZÁVEREČNÝ  CEREMONIÁL KOŠICE  2013

Akreditácia novinárov na Záverečný ceremoniál projektu Košice – EHMK 2013 je možná prostredníctvom webovej stránky http://www.kosice2013.sk/zaverecny-ceremonial/press/, a to vyplnením akreditačného formulára.

Akreditácia je možná do 6. decembra 2013 (vrátane). Po tomto termíne bude akreditačný formulár automaticky vypnutý. Na vami zadanú e-mailovú adresu budú postupne prichádzať informačné e-maily o organizácii a programe Záverečného ceremoniálu. Jeho hlavná časť je naplánovaná na dni 11. až 14. decembra 2013.

Upozorňujeme, že akreditáciu dostanú len aktívne pôsobiaci žurnalisti a v prípade elektronických médií aj ich realizačný štáb.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ROZHODNITE  O  CENÁCH  SSN

Aj v tomto roku môžete dať svoj hlas kolegom – novinárom, ktorí sú nominovaní na udelenie Ceny SSN: Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013 a Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky za rok 2013.

 Nominácie a ďalšie podrobnosti na: www.ssn.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore