Prešov

O jazykoch menšín

Pozvánka na dnešný seminár, podporený SSN.

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

 

Pozývame Vás na prezentáciu publikácie

 

Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918-2012,

 

spojenú so seminárom o možnostiach aplikácie menšinových jazykových práv na Slovensku

 

 

 

 

 

3. decembra 2013 (utorok) o 15.00 hod.

 

Rektorát Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 15 v Prešove

zasadacia miestnosť Consilium maius, č.d. 328 (2. poschodie)

 

 

 

 

Hostia:

 

Örs Orosz – geograf, spoluautor publikácie Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918 – 2012

a

Zoltán Szalay – právnik, spoluautor publikácie Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918 – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár podporili:

 

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

Ústav maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove

Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku, Prešov

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov, Prešov

Peter Krajňák, poslanec MsZ v Prešove

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore