Košice

Prehľad podujatí 52. týždeň – 20.12.2013

CEZ  RO  SSN KOŠICE    N E B O L A   NAHLÁSENÁ

                        ŽIADNA  TLAČOVÁ  BESEDA

_____________________________________________

V kancelárii RO SSN nás nájdete po sviatkoch 30. decembra 2013 a v novom roku od štvrtka 2. januára 2014. V súrnom prípade volajte 0903 845 120.

 ___________________________________________________

 Prajeme vám krásne vianočné sviatky, pohodu, lásku, porozumenie v kruhu najbližších a pod stromčekom veľa  NAOZAJSTNÝCH  darčekov…

___________________________________________________

OZNAMY

ROZHODNITE  O  CENÁCH  SSN

Aj v tomto roku môžete dať svoj hlas kolegom – novinárom, ktorí sú nominovaní na udelenie Ceny SSN: Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013 a Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky za rok 2013.

(Nominácie a ďalšie podrobnosti na: www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 SÚŤAŽ: SLOVENSKO – POHOSTINNÉ  SRDCE  EURÓPY

Novinárska súťaž s tematikou cestovného ruchu vyhlásená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dospela k uzávierke, ktorá bude 7. januára 2014. Súťažné práce treba posielať na adresu: MDVRR SR, Nám. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava s označením na obálke SÚŤAŽ.

(Prihláška a podrobnosti v priloženom štatúte)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete v Novom roku (každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod.) zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD… – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.  

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore