Košice

Prehľad podujatí 2. týždeň – 3.1.2014

STREDA                  Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ)

8. januára                 RO SSN, Szakkayho 1 – zasad. na 3. posch., Košice

11:00                          Téma TB:

                                SLÚŠ odsudzuje opatrenia zdravotných poisťovní

                                               Hostia TB:

  • MUDr. Andrej Janco – prezident SLÚŠ
  • MUDr. Alena Jancová – hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami

____________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – BAROKOVÉ  KOŠICE

Sobota a nedeľa 4. a 5. januára 2014 – pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná, Košice – Potulky mestom Košice na tému Barokové Košice. Najkrajšia architektúra, sochy a obrazy, ktoré vtedy v meste vznikli. Premonštrátsky kostol. Slávny barokový maliar i sochár z Košíc. Baroková ilúzia i realita. Začíname v sobotu 4. januára 201410:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 5. januára 2014 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:0014:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Informácie v Informačnom centre MiC v OD Dargov a na  www.potulka.sk. (Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00, 13:00 14:30 a 17:0.)

____________________________________________ 

OZNAMY

SÚŤAŽ: SLOVENSKO – POHOSTINNÉ  SRDCE  EURÓPY

Novinárska súťaž s tematikou cestovného ruchu vyhlásená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dospela k uzávierke, ktorá bude 7. januára 2014. Súťažné práce treba posielať na adresu: MDVRR SR, Nám. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava s označením na obálke SÚŤAŽ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete v Novom roku (každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod.) zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD… – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore