Košice

Prehľad podujatí 7. týždeň – 7.2.2014

PONDELOK              Mesto Košice

10. februára               MMK, Trieda SNP 48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka

8:00                             XXIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva

______________

PONDELOK              Bábkové divadlo (BDK)

10. februára               BDK, Alžbetina 38, Košice

10:45                          Téma TB:

Pripravovaná inscenácia Petronely Dušovej Čert a Kača

(premiéra 14. februára 2014)

Hostia TB:

 • Petronela Dušová – scenár a réžia
 • Marián Čekovský – hudba
 • Ivan Sogel – umelecký šéf
 • Mariana Bódyová/Eva Cibulová Ryšáková – herečky
 • Andrej Sisák/Miroslav Kolbašský – herci

Hlavná skúška inscenácie bude od 9:30 do 10:30 hod. – prítomnosť novinárov vítaná.

______

STREDA                     A centrum Košice

12. februára               RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. posch., Košice

10:00                          Téma TB:

Kampaň V-Day Košice 2014 Pokým násilie neskončí!

                                    Hostia TB:

 • Ing. Jana Ivanecká – štatutárna zástupkyňa A centrum Košice
 • Dana Madejová – koordinátorka kampane V-Day Košice 2014
 • MUDr. Jarmila Kubíková –  koordinátorka aktivity 1 miliarda proti násiliu

______

INÉ

LEN  PRE  PLAVCOV

Utorok 11. februára 2014, 17:00 hod., Kunsthalle/Hala umenia Košice K13-Košické kultúrne centrá a Kunsthalle/Hala umenia Košice pozývajú zástupcov médií a širokú odbornú i laickú verejnosť na vernisáž výstavy mix-mediálneho umelca Petra Rónaia s názvom Len pre plavcov. Výstava je ojedinelý retrospektívny zostrih tvorby autora za takmer 40 rokov v maďarskom a slovenskom prostredí. Prináša jeho kondenzovanú post produkciu v nejasných flash správach a animáciách, kde sa plynule plaví od jedného média k druhému. Výstava je prvým tohtoročným titulom vo výstavnej dramaturgii  roka 2014 košickej Kunsthalle/Haly umenia. (www.huk.sk) Na vernisáži výstavy, ktorá potrvá od 12. februára do 16. marca 2014, budú k dispozícii novinárom hostia:

 • Vladimír Beskid – kurátor      výstavy, programový riaditeľ K13
 • Peter Rónai – umelec
 • Roland Farkas – umelec
 • László Beke  – historik

________________

 OZNAMY  RO  SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút súťaže v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK4709000000000442204115, SWIFT (BIC) GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore