Košice

Prehľad podujatí 8. týždeň – 14.2.2014

PONDELOK                  Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)

17. februára                   Hotel Dália – konferenčná sála, Löfflerova 1, Košice

14:30                               Témy TB:

 • Problémy podnikania, zamestnanosti,  spolupráca so samosprávou  v košickom regióne
 • Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky a očakávania podnikateľskej sféry v roku 2014
 • Úlohy a zameranie činnosti SOPK v nadchádzajúcom období  – so zreteľom aj na košický región

                                          Hostia TB:

 • Doc. Ing.Peter Mihók, CSc. – predseda SOPK, predseda Svetovej   komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
 • Ing. Martin Hrivík – generálny tajomník SOPK
 • Ing. Imrich Smaržík – generálny riaditeľ SEZ Krompachy, a.s., predseda Prípravného výboru SOPK
 • Ing. Ľudovít Korotnoky – Kancelária Úradu SOPK Košice

_____________________________________________________________________

UTOROK                     Štátne divadlo

18. februára                 Cavearia Theatru pri Malej scéne ŠD, Hlavná 76, Košice

9:30                               Téma TB:

Pripravovaná premiéra baletu Smrť v Benátkach

                                          Hostia TB:

 • Andrii Sukhanov – umelecký šéf a sólista
 • Ondrej Šoth – režisér a choreograf
 • Zuzana Mistríková – libreto
 • Vasyl Sevastyanov – sólista
 • Eva Sklyarová – sólistka

_____________________________________________________________

STREDA                       Staromestské divadlo

19. februára                 Rosto Steak House, Orlia 6, Košice

10:00                             Témy TB:

 • Premenovanie divadla pri príležitosti 15 rokov existencie prvého  non-profitného divadla na východe Slovenska na „Staromestské divadlo Petra Raševa“
 • Osobnosť zakladateľa divadla Petra Raševa
 • Bilancia činnosti divadla za uplynulých 15 rokov – predstavenia, Festival nezávislých divadiel, Imaginácie

                                        Hostia TB:

 • Ľuba Blaškovičová – manažérka, riaditeľka festivalov, režisérka
 • ďalší aktívni členovia a podporovatelia Staromestského divadla

Viac o divadle, fotografie z predstavení na www.staromestske-divadlo.sk

________________________________________________________________

INÉ

Program primátora Košíc Richarda Rašiho od 17.02. – 23.02.2014 (prístupný pre médiá)

 •  17. február 2014 – 13:00 hod. – Historická radnica, Hlavná 59, Košice

prijatie prof. Jenča a jeho vedeckého tímu pri príležitosti udelenia vyznamenania  za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa podieľal na úspešnom aplikovanom výskume

 • 20. február – 16:00 hod. – EccoPoint Office Center Košice, Magnezitárska ul., Košice

otvorenie najväčšieho laboratórneho komplexu na východnom Slovensku + prehliadka komplexu (Medirex Group)

 • 20. február 2014 – 18:30 hod. – Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

otvorenie konferencie + príhovor Rendez Vous Kosice – Francúzska obchodná komora a Monteux&Partner

 •  21. február 2014 – 19:00 hod. – Spoločenský pavilón, Ttrieda SNP 61, Košice

odovzdávanie ocenení ŠOK – Športová osobnosť Košíc

 •  23. február 2014 – 17:00 hod. – Historická radnica, Hlavná 59, Košice

benefičný koncert Usmej sa na mňa

___________________________________________________________________________

USMEJ  SA  NA  MŇA

Nedeľa 23. februára 2014, 17:00 hod., Historická radnica, Hlavná 59, Košice – OZ Usmej sa na mňa pozýva na 10. jubilejný benefičný koncert Usmej sa na mňa, ktorý je určený pre sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne hendikepované deti a mládež z Košíc a okolia. Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho a finančný výťažok z koncertu je určený na zorganizovanie špeciálneho letného tábora pre tieto deti.

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút súťaže v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK4709000000000442204115, SWIFT (BIC) GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore