Košice

Prehľad podujatí 9. týždeň – 21.2.2014

PONDELOK             Košický samosprávny kraj

24. februára              Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48 – veľká zasadačka

9:00                            3. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Z programu:

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Návrh rozpočtu KSK na roky 2014 – 2016,Návrh VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, jazyk. školám a ŠZ, Návrh VZN o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie, Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ, Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Vystúpenie KSK z Karpatského euroregiónu Slovensko, Informácia o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže Košice, Majetkové veci, Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ ROP, Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – aktualizácia uznesení

Všetky materiály na: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=59

__________________________________________________________________________ 

ŠTVRTOK                 ARTisti & Co, s.r.o. a Slovenské technické múzeum (STM)

27. februára               STM, Hlavná 88 – 1.posch., Košice

10:00                           Témy TB:

  • Otvorenie výstavy: Vladimír Domničev – Josef Valčík (vernisáž 27.2.2014, 18:00 hod.) Na slávnostnej recepcii počas vernisáže budú predstavené katalógy oboch prítomných autorov a ako hudobný hosť vystúpi Robo Opatovský.
  • Predstavenie umelcov, ich tvorba, koncepcia, cieľ výstavy,  organizátor  ARTisti & Co.

Hostia TB:

  • Vladimír Domničev – umelec
  • Josef Valčík – umelec
  • Michal Matěj – riaditeľ spoločnosti ARTisti & Co, s. r. o.
  • Ľuboš Lehocký – autor sprievodných textov k výstave
  • Ján Melich – námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu

__________________________________________________________________________

INÉ

REGIONÁLNA  KONFERENCIA  SDKÚ-DS

Sobota 22. februára 2014, 10:00 hod., Hotel Centrum, Južná tr. 2/A (Dom techniky) 1. poschodie. Košice – Regionálna konferencia SDKÚ-DS v Košiciach. Média sa môžu zúčastniť na úvodnej časti rokovania (Správa predsedu RZ, vystúpenia hostí)

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

ELEKTRINA  A MAGNETIZMUS  HROU

Sobota 22. februára 2014, 14:00 hod., Výmenník SPOTs. Ulica obrody, Košice – VEDECKÝ BRLOH pre deti prednáška RNDr. Eriky Rosohovej „Elektrina a magnetizmus hrou“. Deti od 6 rokov naučí, čo je to magnet, ako sa dá vyrobiť doma. Deti si zviditeľnia tajomnú neviditeľnú silu, ktorá pôsobí medzi magnetom a predmetmi, vyskúšajú si magnetickú príťažlivosť aj odpudzovanie. Treba si priniesť magnetku z chladničky, z ktorej si budú môcť vyrobiť vznášajúceho sa motýľa.

 – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

NAJVÄČŠIA  CHLADNIČKA  NA  SVETE

Utorok 25. februára 2014, 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Ulica obrody, Košice – VEDECKÁ KAVIAREŇ prednáška Ing. Emila Gaža z Ústavu experimentálnej fyziky SAV „LHC (veľký hadrónový  urýchľovač) – najväčšia chladnička na svete“. Prednáška bude o najväčšom stroji, aký kedy ľudstvo zostrojilo. Častice zo zrodu sveta krátko po Big Bangu (veľkom tresku) zmizli a nemožno ich v pôvodnej podobe nájsť. Jediná cesta, ako ich identifikovať, je pokúsiť sa vyvolať mini Big Bang. Na to slúži veľký hadrónový urýchľovač LHC v CERN-e (Švajčiarsko). Aby bolo možné takýto experiment uskutočniť, bolo potrebné postaviť jedno z najchladnejších miest vo vesmíre, kde 9 600 supravodivých magnetov, ochladených na teplotu 1,9K  pomocou 120 ton kvapalného hélia a 50 000 ton kvapalného dusíka, vytvára magnetické pole, v ktorom sa pohybujú zväzky protónov. Rozprávanie o supravodivých magnetoch, supravodivosti, kryogénnej technike, vákuu v LHC s praktickou demonštráciou supravodivej magnetickej levitácie. Emil Gažo je totiž známy ako „otec“ už legendárneho košického levitujúceho vláčika (možno ho predvedie…).

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

MY  VYRIEŠIME  VAŠE  PROBLÉMY

Streda 26. februára 2014, 17:00 hod., budova Bravo v areáli Kasární/Kulturparku, Kukučínova 2, Košice – výstava obrazov Michala Černušáka MY VYRIEŠIME VAŠE PROBLÉMY/WE WILL SOLVE YOUR PROBLEMS zo súkromnej zbierky Milana Dobňáka , termín výstavy 1. 3. 2014 – 6. 4. 2014. Maliar M. Černušák (1982) sa už ako študent predstavil výrazným a charakteristickým maliarskym štýlom. Okrem faktu, že zväčša maľuje veľkorozmerné obrazy (2x3m), jeho maľby pracujú s jazykom grafity, poetikou fotografického záznamu, či surrealistickým imidžom počítačových hier. Jeho maliarsky rukopisom vyvoláva dojem rozostretého „mäkkého“ videnia.

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

KRAJ – INA/LAND – SCAPE  a  MIND/MYSEĽ

Streda 26. februára 2014, 18:00 hod., Galéria Alfa v areáli Kasární/Kulturparku, Kukučínova 2, Košice – vernisáž výstavy dvoch fotografiek: Illah van Oijen (Holandsko) a Maija Laurinen (Fínsko) KRAJ – INA/LAND – SCAPE  a výstavy Mira Gáberová MIND/MYSEĽ,  termín výstav 1. 3. 2014 – 6. 4. 2014. I. van Oijen (1982) prišla na  Slovensko v roku 2005, aby nafotila čerstvého člena Európskej únie a napokon tu zostala. V rámci projektu „ľudské krajiny“ vydala dve fotografické knihy s esejami, Bratislava – mesto na mieru a Košice – dzivosť v srdci. Zdokumentovala v nich rýchlu premenu a modernizáciu verejného priestoru. Snažila sa poskytnúť priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad tým, aký bol dopad týchto zmien. V súčasnosti pracuje na knihe o Žiline. M. Laurinen (1978) je fínska fotografka, žijúca striedavo v Bratislave a vo Fínsku. Nefotografuje klasický dokument, ani krajinu. Technicky využíva tradičné postupy, ale zároveň s fotografiami pracuje ako s hociktorým iným umeleckým médiom. Jej tvorba uplatňuje princípy ilúzie a pramení z pozorovania. Kvôli vyzdvihnutiu atmosféry redukuje vizuálny jazyk na minimum, pričom výsledok je vzdialený hocijakému konkrétnemu významu. M. Gáberová (1979) ako reprezentantka mladej generácie slovenských umelcov, ktorá nastúpila na výtvarnú scénu po roku 2000, slobodne volí potrebné médium pre svoje vyjadrenie. Venuje sa paralelne kresbe, maľbe, objektu, inštalácií či grafity. Jedným z jej najsilnejších výrazových prostriedkov však zostáva médium videa a digitálnych technológií.

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

ULTRAFIALOVÝ  POHYB

Streda 26. februára 2014, 19:00 hod., pavilón November v areáli Kasární/Kulturparku, Kukučínova 2, Košice – vernisáž výstavy výtvarníčky Vlasty Žákovej  ULTRAVIOLET MOVEMENT/ULTRAFIALOVÝ POHYB, termín výstavy 1. 3. 2014 – 12. 3. 2014. Tvorbu slovenskej umelkyne Vlasty Žákovej (1981) charakterizuje predovšetkým práca s textilom a netypicky použitá technika vyšívania. Experimentálna výtvarníčka je známa hlavne svojimi sériami netradičných „vyšívaných obrazov“ a textilných sôch s provokatívnymi témami. Farby a štetce vymenila za nite, bavlnky a stužky a na plátnach pod jej rukami vznikla jedinečná technika „maľovania ihlou“.

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

JAPONSKO  OČAMI  EURÓPY/JAPONSKO  DNES

Piatok 28. februára 2014, 17:00 hod., Kunsthalle/Hala umenia, Rumanova 1, Košice – vernisáž výstavy fotografov Martina Kollára (SR) a Oliviera Metzgera (FR) EUROPEAN EYES ON JAPAN/JAPAN TODAY/JAPONSKO OČAMI EURÓPY/JAPONSKO DNES, termín výstavy 1. 3. 2014 – 30. 4. 2014. Fotografický projekt Japonsko očami Európy trvá od roku 1999 a v rámci neho organizuje nadácia EU – Japan Fest European Eyes on Japan/Japan Today rezidenčné pobyty pre fotografov z Európy, aby zaznamenali pre budúce generácie obraz rôznych prefektúr Japonska na tému každodenného života súčasných Japoncov. Na 15. ročníku  sa zúčastnili M. Kollár a O. Metzger, bol zameraný na oblasť Chiba v juhovýchodnej časti regiónu Kanto. Ich fotografie budú vystavené v Kunsthalle/Hale umenia. Slovenský dokumentárny fotograf a kameraman M. Kollár (1971) vyštudoval kameru na bratislavskej VŠMÚ, je dokumentárnym fotografom so zameraním na každodenný život v európskych postkomunistických krajinách a filmovým kameramanom. Fotograf O. Metzger sa narodil v roku 1973 v Mulhouse (Francúzsko). Je francúzsko-švajčiarskej národnosti. Žije a pracuje v Arles. Študoval na vysokej škole Ecole Nationale Supérieure de la Photographie. Známy je svojim cyklom „Night shots“, ktorý predstavuje nočné snímky s expresívnou svetelnou atmosférou, ktorú autor dosiahol pomocou zábleskových jednotiek.

_______________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  IKEP  PRE  NOVINÁROV

Pondelok 3. marca 2014, 9:30 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum, Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1, Košice – Informačná kancelária Európskeho parlamentu (IKEP) na Slovensku v spolupráci s RO SSN Košice pripravila seminár pre regionálnych novinárov na témy: Novinky vo voľbách do EP, Aktivity IKEP, Novinári a EP: Ako informovať o voľbách z regiónov, Možnosť ciest na semináre a plenárne zasadnutia do Bruselu a Štrasburgu, Akú legislatívu prijal EP na zlepšenie kvality života (roaming, potravinová bezpečnosť, ochrana cestujúcich, lekárske ošetrenie, tabaková smernica,  rovnoprávne zastúpenie žien), Predĺženie čerpania eurofondov, opatrenia proti nezamestnanosti. Informovať budú: R. Hajšel – riaditeľ IKEP na Slovensku, M. Smolková (S&D) – poslankyňa EP, členka Výboru pre regionálny rozvoj, S. Kozlík (ALDE) – poslanec EP, člen Výboru pre rozpočet, Z. Gabrižová – analytička portálu Euractiv.sk

Keďže priestorová kapacita je obmedzená, svoju účasť záväzne potvrďte do stredy 26. februára 2014 na:   kosice@ssn.sk     alebo na 0903 845 120.

Pozvánka a program seminára v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

RO SSN v spolupráci s Literárnym fondom – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK4709000000000442204115, SWIFT (BIC) GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

KLUB  SENIOROV  RO SSN  V  KASÁRŇACH

Streda 26. februára 2014, 14:00 hod., pred Kasárňami/Kulturparkom, Kukučínova 2, Košice členovia Klubu seniorov pri RO SSN Košice v rámci svojich pravidelných stretnutí absolvujú návštevu Kasární/Kulturparku.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore