Prešov

Prešovskí stredoškoláci môžu súťažiť

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Prešovský samosprávny kraj vyhlasujú SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV – II. ročník.

 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.

Vyhlásenie súťaže:   1. 4. 2014
Uzávierka súťaže:   30. 6. 2014

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z obdobia posledných dvoch školských rokov (2012/2013, 2013/2014). Každý účastník musí poslať minimálne dve rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch vyhotoveniach.

Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mailom na adresu hovorca@vucpo.sk. Školské časopisy je potrebné doručiť v printovej podobe s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Úrad PSK
Tlačové oddelenie
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže potvrdí tlačové oddelenie PSK. Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva 17. novembra 2014.

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy a vecné ceny. Prihlásené kolektívy sa zúčastnia na workshope SSN o tvorbe médií, ktorý sa uskutoční počas vyhlásenia výsledkov súťaže.

 

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na e-mail presov@ssn.sk alebo hovorca@vucpo.sk.

 

 

RO SSN Prešov a PSK

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore