Tlačové správy

Pripomienka najvýznamnejšieho kresťanského sviatku na najstaršej kalvárii na Slovensku

V Spišskej Kapitule v lokalite zvanej Pažica objavili odborníci unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili aj historici a archeológovia. Usporiadanie kaplniek a ďalších stavieb v priestore vytvára kópiu krížovej cesty a symbolický Jeruzalem v mierke takmer jedna k jednej.

Aj v tomto roku bude možné pripomenúť si miesto a udalosti Veľkonočného Trojdnia na podujatí Spišský Jeruzalem, ktoré je TOP podujatím programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. V dňoch 12. až 14. septembra 2014 sa uskutoční v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. Podujatie realizuje Spišské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Spišské Podhradie a Spišskou diecézou. „Bohatý program ponúka pestrú paletu multižánrových vystúpení, ktoré nesú duchovný odkaz podávaný súčasnými umeleckými štýlmi a prostriedkami. Divadelné predstavenia, výstavy, prehliadky, poetické pásma, tvorivé dielne či zaujímavé hudobné koncerty – to všetko tu nájdete,“ pozýva na podujatie Mgr. Vladimíra Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska.

Terénne exkurzie umožnia prehliadku národných prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme, zaradených na zoznam UNESCO. Divadlo teatrálnej skratky prinesie divákom príbeh kráľa Šalamúna i kráľa kráľov, vystúpenia gospelovej skupiny SABA a gospelového zboru Adam umožnia zastaviť sa a zauvažovať o postoji k ľuďom, bežnému životu i dianiu vo svete. Historické a duchovné skvosty lokality Spišského Jeruzalema a Gotickej cesty bude možné obdivovať na fotografických i výtvarných výstavách. Výnimočný zážitok ponúkne pobožnosť krížovej cesty priamo v našej kópii Jeruzalema na Pažici. V sobotu aj nedeľu sú tiež pripravené hudobno-poetické pásma k roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

V priebehu celého podujatia majú návštevníci – pútnici do Spišského Jeruzalema možnosť získať „Medailón pútnika“. Medailón sa bude požehnávať počas slávnostnej svätej omše na Sivej Brade v nedeľu o 10.00 hod. Pre šikovné deti aj dospelých pripravili v Spišskej Kapitule pracovníci Domova sociálnych služieb Hodkovce remeselnícke dielne. Umeleckou bodkou tohoročného Spišského Jeruzalema bude hudobno-dramatická skladba o narodení Krista, inšpirovaná tradíciami ľudového divadla a symbolikou kresťanskej kultúry Kolíska a kríž v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova,“ doplnila informácie JUDr. Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Kultúrneho centra KSK.

Počas konania podujatia bude možné využiť zľavnenú turistickú ponuku v okolí. Slovenské národné múzeum poskytne na vstup do svojich expozícií v meste Levoča zľavu 20%, taká istá zľava čaká aj návštevníkov kostola v Žehre. Do kaštieľa Csákyovcov v Hodkovciach zaplatíte len 50% ceny vstupného a desaťpercentnú zľavu budú mať v penzióne Podzámok v Spišskom Podhradí na ubytovanie a v Spišskom salaši na reštauračné služby. Všetky podrobnosti o programe a turistických zľavách nájdete v letáku na podujatí.

 Spišské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorá sídli v meste Spišská Nová Ves a  pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti. Podporuje kultúrno-výchovné aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne a aktivity pri rozvíjaní regionálnej, cezhraničnej spolupráce. Viac o tejto inštitúcii a jej aktivitách sa dozviete na jej webovej stránke www.osvetasnv.sk.

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického samosprávneho kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame. Viac sa dozviete na www.terraincognita.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore