Košice

Prehľad podujatí 37. týždeň – 05.09.2014

PODELOK                 Mesto Košice

8. septembra            MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ – veľká zasadačka

8:00                             XXVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva

___________________________________________________________________________

PONDELOK             Košický samosprávny kraj a SUBSIDIUM Rožňava

8. septembra             Hotel YASMIN, Tyršovo nábrežie 1 – kongresová sála, KE

9:00                            3. ročník konferencie Cesta k humanizácii sociálnych služieb. Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK v spolupráci so Špecializovaným

                                    zariadením, zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb  SUBSIDIUM Rožňava organizuje 3. ročník konferencie, ktorej  

                                    hlavným cieľom je načrtnúť cestu k humanizácii sociálnych služieb, hovoriť z rôznych hľadísk o tom, k čomu sa humanizácia viaže a čo

                                    znamená pre zariadenia sociálnych služieb KSK.

 (Viac v priloženej TS)

___________________________________________________________________________

 PODELOK                 Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

8. septembra             Dom umenia, KE, Salónik – 1. poschodie

10:00                           Témy TB:

 • Koncerty orchestra ŠfK v Maďarsku k 10. výročiu vstupu SR do Európskej únie (4. a 5. 9. 2014)
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola (12.9. – 3.10.2014)
 • 46. Sezóna Štátnej filharmónie Košice

Hostia TB:

 • PaeDr. Mgr. art Július Klein – riaditeľ ŠfK
 • Mgr. Mária Kornucíková – dramaturgička ŠfK

___________________________________________________________________________

STREDA                     Divadlo Thália Színház

10. septembra          Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice

16:00                           Téma TB:

Divadelná sezóna 2014/2015

                                       Hostia TB:

 • József Czajlik –  riaditeľ divadla
 • Miklós Forgács – dramaturg divadla
 • Ľubomír Vajdička – režisér
 • Zoltán Reiter – režisér
 • Katalin Kántor – choreografka
 • Judit Lax – herečka
 • Peter Nádasdi – herec

___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj a VšZP

11. septembra           Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, KE

10:00 – 14:00             Deň pre Vaše zdravie a odber krvi v mobilnej odberovej jednotke. VšZP ponúkne možnosť otestovať si svoje zdravie, bezplatne získať   dôležité informácie o zdravotnom stave, zmerať obsah tuku v organizme, krvný tlak, BMI, komplexnú analýzu ľudského tela (odhad  biologického veku, stanovenie bazálneho metabolizmu a ďalšie), CO vo výdychu, vyšetriť materské znamienka, zúčastniť sa praktického nácviku správnej techniky starostlivosti o chrup. Zamestnanci KSK využijú mobilnú odberovú jednotku a darujú krv priamo v budove Úradu KSK. Darovať krv pozývajú aj ostatných. Študenti Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej a Kukučínovej ulici prispejú radami o zdravom životnom štýle, prírodnej kozmetike a účinkoch liečivých rastlín, ponúknu test videnia.

___________________________________________________________________________

 PIATOK                    Štátne divadlo Košice

12. septembra             Kaviareň Cavearia Theatru (Malá scéna ŠD) Hlavná 76, Košice

9:00                              Téma TB:

Začiatok novej divadelnej sezóny

                                      Hostia TB:

 • Peter Himič – riaditeľ divadla
 • Karol Kevický –  šéf opery
 • Milan Antol –  šéf činohry
 • Andrii Sukhanov –  šéf baletu

_________________________________________________________________________

INÉ:

JAKABOV  A  INÉ  PALÁCE

Sobota a nedeľa 6. a 7. septembra 2014 pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, KE – Potulky mestom Košice na tému Jakabov a iné paláce. Najhonosnejšie budovy mesta -kto v nich býval? V ktorom paláci býval ruský cár a iní VIP? Záver v interiéri Jakabovho paláca. V sobotu v tradičných časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o  14:30 po slovensky. Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00, 14:30 a 17:00.

Viac na: www.potulka.sk.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPIŠSKÝ  JERUZALEM

Piatok až nedeľa 12. – 14. septembra 2014, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula – Spišský Jeruzalem – kultúrno-duchovný festival. Unikátny projekt programu Terra Incognita zastrešuje KSK a PSK v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom, mestom Spišské Podhradie, Spišskou diecézou a partnermi. Bohatý kultúrny program ponúka pestrú paletu viacžánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou, ale aj divadelné predstavenia, výstavy, prehliadky, poetické pásmo, tvorivé dielne či zaujímavé hudobné koncerty. Počas kultúrno-duchovného festivalu majú možnosť návštevníci – pútnici získať „Medailón pútnika“. Pri tejto príležitosti predstavia aj publikáciu Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra, ktorú vydalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore