Tlačové správy

Mesto Košice zareagovalo na požiadavky cyklistov

Košičania, ktorí jazdia po meste Košice či v jeho okolí na bicykloch, majú dôvod na radosť. Nebudú už musieť „parkovať“ svoje dvojkolesové tátoše  o steny budov, stĺpy verejného osvetlenia či stromy. Od mesta totiž dostanú darček v podobe 152 novučkých stojanov na asi 1 000 bicyklov. Mesto dá na to z  položky bežné výdavky 9 106,80 eura.  

Mesto Košice, ako podporovateľ športu a zdravého životného štýlu vychádza v ústrety cyklistom, ktorí cyklostojany určite ocenia. „Snažíme sa čo najviac podporovať v meste ekologickú dopravu,“ zdôraznil primátor mesta Košice Richard Raši. „Už o niekoľko dní uvedieme do prevádzky prvé autobusy na elektrický pohon. Nedávno sme podpísali memorandum o rozvoji elektromobilovej dopravy v meste, nuž a teraz chceme potešiť aj cyklistov. Bicykel je nielen ekologický, ale i veľmi rýchly dopravný prostriedok, navyše, pomáha ľuďom utužovať ich zdravie.“

Prvých 15 stojanov na bicykle bude osadených na Hlavnej, Hviezdoslavovej, Alžbetinej, Mlynskej, Zbrojničnej a Hrnčiarskej ulici už v dnes (7. 10. 2014) a zároveň sa začína i montáž ďalších 137 cyklistických stojanov v širšom koridore mesta,  mestských častiach a turistických lokalitách.

Zoznam miest kde budú stojany rozmiestnené ,vrátane návrhu ich počtov a typov, vypracovali odborníci z Útvaru hlavného architekta mesta Košice, dodanie a montáž stojanov zabezpečili pracovníci Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice.

Celkovo bolo vytypovaných 60 lokalít, medzi nimi napríklad aj Dolný a Horný Bankov, Čermeľ, rekreačný areál Anička, vyhliadková veža, alebo Kavečany – pred vchodom do ZOO, respektíve pri bobovej dráhe.

Mestskí architekti navrhli použiť v centrálnej mestskej zóne bicyklové stojany podľa vzoru už jestvujúcich tak, aby boli všetky vzhľadovo zjednotené. V širšom centre Košíc by sa tak mali objaviť stojany typu MDR 110, prípadne SL 505, čím sa dosiahne farebná previazanosť so stojanmi v historickom jadre mesta. Vybrané stojany pôsobia esteticky a dobre komunikujú nielen so súčasnou, ale aj historickou architektúrou.

Montáž všetkých stojanov na bicykle by mala trvať približne 14 dní.

Kontakt:

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore