Tlačové správy

Vianočná knižka sa otvára 2014

Knižnica pre mládež mesta Košice opäť otvorí svoju tradičnú Vianočnú knižku, ktorá aj tento rok prinesie množstvo zábavy, rozprávok, vianočných tradícií a sprostredkuje stretnutia so súčasnými tvorcami detskej literatúry. Projekt Vianočná knižka sa otvára bude prebiehať vo všetkých pobočkách knižnice v termíne od 4. do 20. decembra 2014.

Vianočné tradície a rozprávky

December bude v knižnici patriť Vianociam. A to nielen ich zvykom, tradíciám a prianiam, ale aj večerným čítaniam, tvorivým dielňam a stretnutiam s autormi detskej beletrie Gabrielou Futovou, Andreou Gregušovou, Martou Hlušíkovou, Petrom Karpinským, Ľubomírom Lehotským a Petrou Nagyovou-Džerengovou a Toňou Revajovou.

Riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, Iveta Hurná: „Vianoce sú aj pre mňa asi najkrajším sviatkom v roku. Je to čas kedy sme k sebe ohľaduplnejšími, láskavejšími a cítime, že máme k sebe akosi bližšie. Je to však aj čas veľmi hektický, najmä po pracovnej stránke, kedy toho do konca kalendárneho roka chceme, ale aj musíme ešte veľa stihnúť. Práve preto sa naša knižnica pravidelne každý rok o takomto čase venuje projektu Vianočná knižka sa otvára, ktorým sa snaží tento nádherný čas spomaliť, spríjemniť a zároveň navodiť správnu vianočnú atmosféru no aj vytvoriť priestor na to, aby sme sa zamysleli čo je pre nás v živote dôležité. Cyklus týchto podujatí je preto nielen o vianočných zvykoch a tradíciách, ale aj o hlbších hodnotách a životných prioritách.“

VKO_Futova (2)     Podajme_si_ruky_2013 (54)

Akú knihu pod stromček

Súčasťou projektu je vydanie bulletinu odporúčanej literatúry pod názvom Vianočná knižka sa otvára, ktorý je určený pre rodičov a pedagogických pracovníkov ale aj samotných čitateľov.  Jeho cieľom je pomôcť zorientovať sa na aktuálnom knižnom trhu a pri výbere knižných titulov pre deti nielen pod vianočný stromček. „Aj tohto roku tak ako po minulé bude brožúrka zostavená z piatich samostatných blokov, ktoré sú zamerané na jednotlivé vekové kategórie detských čitateľov a ponúkajú im tipy na zaujímavé čítanie spolu s uvedením stručnej anotácie pre každý odporúčaný titul. Záujemcovia ju nájdu vo všetkých pobočkách našej knižnice, kde bude k dispozícii bezplatne“, dodáva riaditeľka knižnice.

Odborným garantom pri výbere vhodnej a kvalitnej literatúry do bulletinu je prof. PhDr. Zuzana Stanislavova z Prešovskej univerzity v Prešove.

VKO_Karpinsky (1)     VKO_Karpinsky (40)

Továreň na Vianoce

Vyvrcholením projektu sú Vianoce v KulturParku, ktoré budú prebiehať v spolupráci s K13, Košickými kultúrnymi centrami pod názvom Továreň na Vianoce v dňoch 18.-20.12.2014 od 9.00 do 19.00 hodiny. Riaditeľka knižnice program konkretizovala: „Knižnica sa do Vianoc v KulturParku zapojí celodennými aktivitami vo svojej pobočke LitPark nachádzajúcej sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici, ktoré budú prebiehať pod názvom Vymodeluj si Vianoce, aby boli rozprávkové. Čitatelia budú mať možnosť s nami zažiť tri dni akéhosi putovania v čase. Vo štvrtok, 18-teho sa program bude niesť v duchu Vianoc minulých, v piatok 19-teho to bude o Vianociach súčasných a v sobotu 20-teho sa zahráme so svojou fantáziou

a spoločne si zacestujeme za Vianocami do budúcnosti. Naše knihovníčky návštevníkov prevedú minulosťou, prítomnosťou až do budúcnosti prostredníctvom rozprávania, tvorivých dielní, autorských čítaní a rozprávok. Deti si putovanie môžu spríjemniť jazdou na vianočnom vláčiku, ktorý bude počas týchto troch dní premávať v budove Bravo bezplatne.“

Podrobný program projektu Vianočná knižka sa otvára, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR nájdete na www.kosicekmk.sk.

 

 PROGRAM:

 • 4.12.2014 o 9.00 hod. – Vianočný turnaj v stolnom tenise, Knihovníci versus DOMKO, klienti Domova sociálnych služieb, podujatie prebieha v DSS Park mládeže 3, Košice
 • 4.12.2014 o 9.00 hod. – Podajme si ruky, vianočné komunitné podujatie  ZŠ Gemerská, ŠZŠ Opatovská, ZŠ Považská, DOMKO, pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8
 • 8..12.2014 o 13.30 hod. – Adventný kalendár, pobočka v ZŠ Belehradská
 • 8.12.2014 o 14.00 hod. – Literárna cesta po Európe, Švédsko: Vianoce v Bullerbyne, pobočka na Humenskej 9 ·       8.12.2014 o 14.00 hod. – Neposlušný vianočný anjelik, pobočka v ZŠ Janigova·       9.12.2014 o 10.00 hod. –  Rozprávanie o rozprávkach,  pobočka v ZŠ Užhorodská ·       9.12.2014 o 13.30 hod. – Poézia Vianoc, pobočka v ZŠ Lechkého
 • 9.12.2014 o 13.30 hod. – Adventný kalendár, pobočka v ZŠ Belehradská
 • 9.12.2014 o 14.00 hod. – Literárna cesta po Európe, Švédsko: Vianoce v Bullerbyne, pobočka na Humenskej 9·       9.12.2014 o 14.00 hod. – Mikulášska čižma prekvapení, pobočka v ZŠ Jenisejská·       10.12.2014 o 9.00 hod. – Veselé Vianoce, ich zvyky a tradície, pobočka v ZŠ Bukovecká·       10.12.2014 o 9.00 hod. – Petra Nagyová-Džerengová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Krosnianska 2·       10.12.2014 o 10.00 hod. – Marta Hlušíková, autorská beseda, pobočka v ZŠ Fábryho·       10.12.2014 o 11.00 hod. – Petra Nagyová-Džerengová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Bernolákova·       10.12.2014 o 13.00 hod. – Marta Hlušíková, autorská beseda, pobočka v ZŠ Maurerova
 • 10.12.2014 o 13.30 hod. – Adventný kalendár, pobočka v ZŠ Belehradská
 • 10.12.2014 o 14.00 hod. – Petra Nagyová-Džerengová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Krosnianska 410.12.2014 o 16.30 hod.Najkrajšie „vianočné“ knihy pre deti, večerné posedenie pri čaji s rozhovormi o vhodných knižných daroch pre deti, B.Němcovej 27, OC Merkur
 • 10.12.2014 o 10.00 hod. – Snehuliak s horúcim srdcom, pobočka v ZŠ Fábryho·       10.12.2014 o 10.00 hod. – Vianočné rozprávky z adventného kalendára, na Nám. Jána Mathého 1, OD Mier
 • 10.12.2014 o 13.30 hod.Stridžie dni s malou bosorkou, vianočné zážitkové čítanie na motívy knihy Malá bosorka od Ottfrieda Preusslera, Litpark, Kukučínova 2
 • 10.12.2014 o 14.00 hod. – Čarovné Vianoce, Nezábudka, Poľovnícka 8
 • 10.12.2014 o 16.30 hod. – Večerná Vianočná besiedka, Na svätú Katarínu, skrývame sa pod perinu, pobočka na Humenskej 9
 • 10.12.2014 o 14.00 hod. – Kračún – Badňak, žeby Vianoce?, pobočka v ZŠ Bruselská
 • 11.12.2014 o 9.00 hod. – Toňa Revajová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Bukovecká
 • 11.12.2014 o 11.00 hod. – Toňa Revajová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Jenisejská
 • 11.12.2014 o 14.00 hod. – Toňa Revajová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Bruselská
 • 11.12.2014 o 14.00 hod. – White Christmas, Nezábudka, Poľovnícka 8
 • 12.12.2014 o 9.00 hod. – …a čo bolo ďalej, pobočka v ZŠ Krosnianska 2
 • 12.12.2014 o 9.00 hod. – Andrea Gregušová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Belehradská
 • 12.12.2014 o 10.00 hod. – Vianoce, Vianoce, prichádzajú, pobočka v ZŠ Starozagorská
 • 12.12.2014 o 10.00 hod. – Najkrajšia noc Vianoc, pobočka v ZŠ Krásna
 • 12.12.2014 o 10.30 hod. – Andrea Gregušová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Čordákova
 • 12.12.2014 o 12.00 hod. – Andrea Gregušová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Janigova
 • 12.12.2014 o 13.30 hod.Stridžie dni s malou bosorkou, vianočné zážitkové čítanie na motívy knihy Malá bosorka od Ottfrieda Preusslera, Litpark, Kukučínova 2
 • 12.12.2014 o 13.30 hod. – Vianočné veršíčky pre malé detičky, predvianočné stretnutie s materákmi, Litpark, Kukučínova 2
 • 12.12.2014 o 13.30 hod. a 14.30 hod. – Literárna cesta po Európe, Švédsko: Vianoce v Bullerbyne, pobočka na Humenskej 9
 • 12.12.2014 o 14.00 hod. – Tvorivé Vianoce, pobočka v ZŠ Krosnianska 4
 • 15.12.2014 o 10.00 hod. – Čarovné Vianoce, pobočka v CZŠ Bernolákova 18
 • 15.12.2014 o 10.00 hod. – Vianočné rozprávky, Nezábudka, Poľovnícka 8
 • 15.12.2014 o 13.30 hod. – Dievčatko so zápalkami, pobočka v ZŠ Čordákov
 • 15.12.2014 o 14.00 hod. – Kračún – Badňak, žeby Vianoce?, ZŠ Bruselská
 • 15.12.2014 o 14.00 hod. – Literárna cesta po Európe, Švédsko: Vianoce v Bullerbyne, pobočka na Humenskej 9
 • 16.12.2014 o 8.00 hod.Vianočná pošta, poetické ráno v knižnici so žiakmi II. stupňa ZŠ, B.Němcovej 27, OC Merkur
 • 16.12.2014 o 10.00 hod.Čarovné Vianoce s predškolákmi, B.Němcovej 27, OC Merkur
 • 16.12.2014 o 10.00 hod. – Čaro Vianoc minulých, pobočka v ZŠ Postupimská
 • 12.2014 o 13.00 hod.Želám si na Vianoce psíka, vianočné priania detí, pobočka v ZŠ Maurerova
 • 18.12.2014 o 9.00 hod. – Gabriela Futová, autorská beseda, pobočka v ZŠ Lechkého
 • 18.12.2014 o 14.00 hod. – Gabriela Futová, autorská beseda, pobočka Humenská 6
 • 19.12.2014 o 9.00 hod. – Peter Karpinský, autorská beseda, pobočka B.Němcovej 27, OC Merkur
 • 19.12.2014 o 11.00 hod. – Peter Karpinský, autorská beseda, pobočka Nám. J.Mathého 1, OD Mier
 • 19.12.2014 o 14.00 hod. – Tvorivé Vianoce,  pobočka v ZŠ Krosnianska 4

 Továreň na Vianoce

 •  9.00 – 19.00 hod. v pobočke LitPark, Kukučínova 2, areál Kasárne/Kulturpark, budova Bravo
 • 12.2015: Vianoce v minulostiDuch minulých Vianoc
  • Vymodeluj si Vianoce, aby boli rozprávkové, tvorivé dielne, výroba vianočných retro ozdôb a výzdoba stromčeka minulosti
  • rozprávanie o tom ako trávili ľudia vianočné sviatky v minulosti
  • čítanie starých vianočných rozprávok
  • púšťanie starých vianočných kolied
  • 00 hod. – beseda, autorské čítanie s Gabrielou Futovou
 • 12.2014: Vianoce súčasnosti
  • Vymodeluj si Vianoce, aby boli rozprávkové, tvorivé dielne, výroba vianočných ozdôb súčasnosti a výzdoba stromčeka súčasnosti
  • rozprávanie o tom ako ľudia trávia vianočných sviatky
  • čítanie nových vianočných rozprávok
  • vianočné koledy
  • 00 hod. – beseda, autorské čítanie s Petrom Karpinským
 • 12.2014: Vianoce budúcnosti
  • Vymodeluj si Vianoce, aby boli rozprávkové, tvorivé dielne, výroba vianočných ozdôb budúcnosti a výzdoba stromčeka budúcnosti
  • rozprávanie o tom ako budú vyzerať vianočné sviatkov v budúcnosti a možno o tom prídu porozprávať aj mimozemšťania
  • 00 hod. – Ježibabkovci alebo Popletené kúzla, rozprávkové predstavenie divadla Múza v konzerve
  • 00 hod. – beseda, autorské čítanie s Ľubomírom Lehotským

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore