Tlačové správy

Štvrtý večer nepokoja

Tohtoročný posledný Večer nepokoja sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach /Hviezdoslavova 5/ uskutoční v stredu 10. decembra 2014 o 16:30 hod.. Jeho hosťami budú dvaja známi košickí básnici  Jiří Trávníček a Dalimír Stano, ktorú tu predstavia nielen svoju poetickú tvorbu, ale aj svoj pohľad na literárny život všeobecne. Hudobná stránka večera bude v réžií skupiny Dreamer Legion. Na záver sa zúčastnení môžu tešiť na príjemné posedenie pri káve a koláčiku, ako poďakovanie za to, že uplynulé štyri večery nepokoja trávili s  nami.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vstup voľný.

Jiří Trávníček sa narodil 6. 1. 1953 vo Vyškove na Morave a podľa vlastných slov je „samouk“, ktorý sa zaoberá predovšetkým literatúrou, filmovým a divadelným umením. V 80-tych rokoch minulého storočia rozvinul v Košiciach samizdatové aktivity, spracoval a vydával Bulletin pro literaturu a film (päťdesiat čísel v období 1981 – 1983), Bulletin přátel Bohumila Hrabala Pábitel & Ty (dvanásť čísel v priebehu rokov 1981 – 1983). Vydal jediné číslo vlastného, 150-stranového časopisu Kulturní listy, s podtitulom Literatura-Film-Divadlo. Okrem toho vydával a editoval dve samizdatové edície Epigon (prevzaté práce) a Histrion (vlastné práce). V prvom prípade išlo o texty iných autorov (napríklad E. Bondyho) opisované na stroji, v druhom prípade o jeho vlastné strojopisné texty. Publikoval v periodiku .týždeň, Pentapolitana Report, SME, uverejňoval v českých Literárnych novinách Dopisy z Košíc. V pražskej Knižnici Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda sa nachádzajú dve objemné samizdatové strojopisné knihy, ktoré vydal: Bohumil Hrabal: Filosof a básník něžného barbarství (1983) a Československý film 60. let 1960 – 1970. Exkurze do čs. kinematografie jednoho desetiletí  (1985). Pre seba aj blízke okolie vydal samizdatovo dve básnické zbierky, Pozůstalost zůstalého a Vo co de ? V súčasnosti pracuje na tretej zbierke poézie. Literárny časopis Romboid číslo 9-2012 a nový večerník KOŠICE:DNES číslo 12-2014  priniesli dva významné rozhovory s básnikom. Žije v Košiciach.

Dalimír Stano (1955) sa narodil v Trenčíne, avšak od roku 1981 žije a pôsobí v Košiciach. V rokoch 1997 až 1999 viedol v košickom vydavateľstve Slovo edíciu Klub Ozvena. Od roku 1999 začal viesť slobodnú edíciu DALi (Dielňa autorov literatúry) v košických vydavateľstvách Interart, Vienala a Pectus, ako aj v bratislavskom Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Zároveň pôsobí ako tajomník Východoslovenskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2004). Je zakladateľom pobočky Slovenského centra PEN v Košiciach (2007) a vydavateľstva DALi (2008). Dalimír Stano je tiež zostavovateľom literárneho zborníka Dlh. Spolu s Richardom Kittom publikoval zborník interaktívne písanej poézie Poemat 2007. Napísal básnické zbierky Vaša esencia (1997), Oxana (1998), Samotka (2001), Kolotoč ά (alfa) (2003), Žreb môjho bytia (2005), Edo je deväť (2006) a Diabolské balady (2007). Okrem vlastných básní je autorom textov muzikálu Kubo (2008) a tiež ilustrátorom a grafikom (najmä svojich zbierok).

 

Alena Zavocka, Verejná knižnica Jána Bocatia

e-mail: alena.zavocka@vkjb.sk        telefón: 055/622 32 91

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore