Aktuality

Košťany si nedá pokoj :-)

 

Kolega Miroslav Košťany zo Serede si aj napriek svojmu veku 75 rokov nedá pokoj :-).  Poštou mi od neho prišla útla knižočka, ktorou spomína na svoju rodnú Šalgočku. Obec, ktorá,  ako píše, nemá  školu, poštu, hasičov, lekára a dokonca ani hostinec! a okrem potravín žiadny iný obchod, sa mu vryla hlboko do srdca. Svoje spomienky, doplnené o informácie z iných prameňov vložil do textu a doplnil výpovednými dobovými i súčasnými fotografiami. Kapitoly nesú názov Hospodárstvo Appelovcov, Zo životopisu kaštieľa, Panský majer, Panský lesík, Kaštieľ ostal, ale…, Kostol sv. Terézie Veľkej, Socha sv. Žigmunda a Drobné zaujímavosti.

Vydalo Kultúrne  združenie národností a etník Slovenskej republiky. Autorovi želáme veľa zdravia !! :-)

Dáša Ondrušková, preds. RO Trnava

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore