Tlačové správy

Výstavný projekt k požiaru vo Východoslovenskej galérii v roku 1985

  • Názov výstavy: 12. január 1985 15:50
  • Termín: 12. marec – 10. máj 2015
  • Vernisáž: 12. marec 2015 o 17.00 hod.
  • Miesto: VSG, Hlavná 27, Košice, výstavné siene B a C (1. poschodie)
  • Koncepcia výstavy: Martin Račko
  • Kurátori: Martin Račko, Mária Kostičová, Helena Němcová

Názov výstavy je dátumom, kedy Východoslovenskú galériu v Košiciach (v roku 1985 sídliacu v Dessewffyho paláci na Leninovej, teraz Hlavnej ulici 72) postihol požiar spôsobený výbuchom plynu unikajúceho z plynového vedenia na priľahlej Poštovej ulici. Požiar, galériou nezavinený,  nenávratne zničil 1030 výtvarných diel.

Aktuálnou výstavou si Východoslovenská galéria pripomína 30. výročie tejto tragickej udalosti a súčasne chce verejnosti po prvý raz predstaviť, prostredníctvom digitálne spracovaných reprodukcií, diela, ktoré v dejinách výtvarného umenia už nie sú prítomné fyzicky. Vzhľadom na dobu, kedy sa toto nešťastie udialo, prevažujú  na výstave čiernobiele reprodukcie (okolo 450). Kurátorom sa však podarilo z viacerých zdrojov získať aj niekoľko farebných reprodukcií, ktoré sú vytlačené na plátne, a ktoré bezprostrednejšie sprostredkúvajú vzhľad už nejestvujúcich originálov. Zničené boli maľby, grafiky, kresby, plastiky i diela úžitkového umenia vytvorené 276 autormi vo viacerých epochách – od baroka po 20. storočie.

Práve technológia digitalizácie umožnila zrealizovať myšlienku výstavnej prezentácie týchto diel, aby sa odborná ale i laická verejnosť mohla oboznámiť s tým, čo, žiaľ, bolo nenávratné zničené, hoci ich morálny život pokračuje v dejinách naďalej. Čoskoro po vyšetrení príčin požiaru a konsolidácii pomerov v galérii, pristúpili jej pracovníci k záchrane toho, čo sa zachrániť ešte dalo. Pri záchrane poškodených diel veľkorysou pomocou prispeli Akadémia výtvarných umení v Prahe, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Národná galéria v Prahe a Stredná škola umeleckopriemyselná v Košiciach.

Návštevníci sa s niekoľkými zreštaurovanými dielami sprevádzanými i ukážkami reštaurátorských protokolov môžu oboznámiť na výstave.

Keďže reštaurovanie umeleckých diel je ekonomicky náročný a dlhodobý odborný proces, viaceré diela na svoju záchranu a svetlo výstavných siení ešte čakajú. Rovnako aj niektoré z nich možno vidieť na výstave. Keďže kapacita výstavných priestorov neumožňuje vystaviť reprodukcie všetkých 1030 zničených diel, záujemcovia si ich môžu pozrieť na digitálnej projekcii v malej kinosále priamo vo výstavných priestoroch.

Výstavu sprevádza rovnomenná publikácia s bohatým dokumentačným materiálom.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore