Tlačové správy

Ľudovít Štúr v Košiciach

Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pripravila 12. ročník Literárneho maratónu s podtitulom 12-hodinové nonstop čítanie. V tomto roku bude literárny maratón tematicky zameraný na historický a literárny odkaz Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácie. Ústredná téma –   život a dielo Ľudovíta Štúra – je pripomenutím 200. výročia jeho narodenia, ktoré si tento rok Slovensko pripomína. Súčasťou podujatia budú okrem čítania sprievod v dobových kostýmoch po Hlavnej ulici v Košiciach s dramatizovaným čítaním a vystúpením súboru Železiarik, a literárno-hudobné pásmo vo výmenníku Brigádnicka na sídlisku Terasa. Literárny maratón v réžii VKJB sa uskutoční v utorok a stredu 26. a 27. mája 2015.

Program Literárneho maratónu 2015 odštartuje 26. mája 2015 o 14:00 hod. sprievodom v historických kostýmoch, ktorý sa zastaví na vybraných miestach v centre Košíc. Budú nimi nádvorie Barkóczyho paláca, Arcibiskupský úrad, Urbanova veža, Evanjelický kostol na Mlynskej ulici a Stará Radnica. Postupne sa stanú miestami, kde v dramatizovanej podobe odznejú Štúrove prejavy, dôjde aj k zinscenovanému stretnutiu Ľudovíta Štúra s Jonášom Záborským. Program spestria tanečné vystúpenia. Okrem knihovníkov budú účinkujúcimi študenti Konzervatória Exnárova a deti z ľudového súboru Železiarik. „Naším zámerom je pútavou formou poukázať na význam a odkaz Ľudovíta Štúra. Chceli sme, aby program upriamil pozornosť aj na sociálny rozmer a aktuálnosť posolstva štúrovskej generácie,“ uviedla riaditeľka knižnice Soňa Jakešová.

Počas druhého dňa podujatia 27. mája 2015 bude 12-hodinové nonstop čítanie, ktoré sa začne o 8:00 hod. v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5 a potrvá do 20:00 hod. Zúčastniť sa ho môže každý, kto sa prihlási na stránke www.vkjb.sk prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Záujemcovia sa môžu zaevidovať aj telefonicky (6225290) alebo v centrálnej požičovni. Medzi odporučenými knihami, z ktorých si účastníci môžu vybrať tematické príspevky pre svoje 15-minútové čítanie, dominujú diela Ľudovíta Štúra a jeho súčasníkov, spisovateľov štúrovskej generácie. Aj tentoraz bude nonstop čítanie dostupné ako online vysielanie, ktoré bude možné sledovať na webovej stránke knižnice.  VKJB čítajúcich odmení spomienkovými darčekmi.

orol_plagat

Pre väčší záber literárneho maratónu sa uskutoční jedno sprievodné podujatie aj mimo centra Košíc, na sídlisku Terasa. V stredu 27. mája 2015 o 18:00 hod. bude vo Výmenníku Brigádnická literárno-hudobné pásmo Orol Kráľ venované významnému štúrovskému básnikovi Jankovi Kráľovi. Účinkovať budú Peter Vilhan (umelecký prednes) a  Mária Šabáková (akordeón a spev).

Text: Alena Závocká, manažérka projektu

zavocka@vkjb.sk      tel. 62 232 91

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore