Tlačové správy

Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Spiši

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy Európskou komisiou, upriamujúcich pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v septembri,

je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom a európskom kultúrnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu. Počas DEKD sa otvárajú mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách pripravujú špeciálne aktivity: Galéria umelcov Spiša organizuje v rámci DEKD sprievodné podujatia, zamerané na prezentáciu stálych expozícií i aktuálnych výstav, ako aj programy pre verejnosť a školy: prednášky, besedy a dielne.

  • 13.9., 20. 9. 2015, nedele | 11.00 – 16.00

NEDEĽA ZA DESAŤ CENTOV Nedeľa v galérii za symbolických 10 centov (pre všetky kategórie návštevníkov): jedinečná možnosť pozrieť si okrem stálych expozícií Terra Gothica, Jozef Hanula, Záhrada umenia aj dve prebiehajúce výstavy: Martin Imrich – Fí / Φ, Slavomír Durkaj – Tiene v raji. Päť výstav za desať centov !

  •  16.9. 2015, streda | 17.00 – 19.00

ORBIS PICTUS – ROZHOVORY O UMENÍ: Nové mená – nové mýty / Martin Imrich a Slavomír Durkaj Beseda spojená s komentovanou prehliadkou aktuálnych výstav s autormi, výtvarníkmi a kurátormi: Mgr. Lucia Benická, Mgr. art. Martin Imrich, Mgr. art. Slavomír Durkaj. Vstup voľný.

  •  16.9. 2015, streda | 09.00 – 16.00 / dielne pre školy

Akademické techniky – tajomstvo zlatého rezU Celodenný výtvarný workshop v rámci výstavy „Fí / ф“ s výtvarníkom Martinom Imrichom. Dve súbežne prebiehajúce tvorivé dielne určené pre žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ.

  1. CAMERA LUCIDA: kreslenie portrétu pomocou camery lucidy.
  2. KRESBA INAK: prenášanie kresby pomocou dierkovacej techniky, v rámci „akademického“ postupu. Doba trvania: 60 – 90 min., vstupné: € 0,50 / žiak, študent.
  • 18.9.2015, piatok | 16.00 – 19.00

ŽENY ON LINE 3: GRAFIKA – Potlač na textil  Prinášame jeseň na vlastnoručne dekorovanom vankúšiku! Tvorivá dielňa sa zameriava na ručne vyzdobený textil – obliečky na malé vankúše, dotvorené pomocou šablón a sprejov pod vedením lektorky Kataríny Garajovej. Vstupné: € 2 / školné + € 3 / materiál.

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, sekretariat@gus.sk, www.gus.sk
  • Názvy podujatí: Nedeľa za desať centov (13. 9. a 20. 9.); ORBIS PICTUS – ROZHOVORY O UMENÍ (16. 9.): Nové mená – nové mýty / Martin Imrich a Slavomír Durkaj; Ženy on line 3 (18. 9.): Grafika – potlač na textil;
  • Doba trvania: 6. 9. – 20. 9. 2015
  • Kontakt / PR: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore