Tlačové správy

Život s poéziou

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja privíta v svojich priestoroch vo štvrtok 8. októbra 2015 dvoch autorov slovenskej poézie – Ingrid Lukáčovú a Dalimíra Stana.

Ingrid Lukáčová absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia. Literárnej tvorbe sa venuje od svojich pätnástich rokoch. Básne začala publikovať v okresných novinách, v literárnych časopisoch, v zborníkoch, regionálnych novinách.

Dalimír Stano – básnik, prozaik, knižný ilustrátor, editor, vydavateľ. Inšpiráciou pre písanie básní sa mu stala tvorba Miroslava Válka. Jeho publikačné aktivity sa spájajú s literárnymi časopismi Dotyky, Knižná revue, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, RAK a Romboid.

S poéziou sa stretávame na základnej i strednej škole nielen na vyučovaní, ale aj pri rôznych súťažiach alebo doplnkových hodinách literatúry v knižnici“, povedala Helena Lindáková, pracovníčka knižnice z úseku beletrie a pokračovala: „Nie vždy je tento umelecký slovesný prejav – poézia pre každého prijateľný. Práve preto sme sa podujali sprostredkovať básnickú tvorbu dvoch autorov v našej knižnici pre stredoškolskú mládež“, dodala H. Lindáková.

Stretnutie s poéziou autorov Ingrid Lukáčovou a Dalimírom Stanom sa uskutoční už tento štvrtok 8. októbra 2015 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 o 10:30 hod. pre stredoškolskú mládež. V prípade záujmu sú vítaní aj ostatní záujemcovia.
Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk     E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore