Tlačové správy

Mladí mladým – umelci vedcom

Slovenská akadémia vied každoročne organizuje súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Jej víťazi predstavia svoje vyhodnotené práce na Vedeckom seminári víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v Košiciach. Ten sa uskutoční vo štvrtok 14. júna o 13:30 hod. v aule budovy SAV na Watsonovej  ul. 47 v Košiciach:

13:30 – 13:45 Otvorenie seminára, príhovor podpredsedníčky SAV prof. Daniely Ježovej

13.45 Prezentácie víťazov súťaže podľa oddelení vied SAV

Moderátori:  doc. Juraj Koppel, prof. Daniela Ježová           

Slávnostné odovzdávanie diplomov víťazom súťaže sa uskutoční pred koncertom Mladí mladým – umelci vedcom v podaní Štátnej filharmónie Košice s mladými talentovanými interpretmi hudby (podrobne v bulletine). 

Termín a miesto: 14. júna 2012 o 19.00 hodine, Dom umenia v Košiciach

Víťazi súťaže

I. oddelenie vied

1. miesto:

RNDr. Hana Čenčariková, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice     Kooperatívne javy v silne korelovaných elektrónových systémoch

hcencar@saske.sk

2. miesto: 

Ing. Martin Balog, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava         Ultra jemnozrnné kompozity in situ pripravené kompaktovaním jemných hliníkových práškov

martin.balog@savba.sk,

3. miesto:

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice Mechanické  vlastnosti moderných keramických kompozitov SiC/Si3N4 a Si3N4/CNT

akovalcikova@imr.saske.sk

II. oddelenie vied

1. miesto:

Ing. Peter Ditte, Virologický ústav SAV, Bratislava

Mechanizmus regulácie enzymatickej aktivity karbonickej anhydrázy IX

virupedi@savba.sk

2. miesto

RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava

Netradičné účinky aldosterónu

natasa.hlavacova@savba.sk

3. miesto

RNDr. Ján Radvánský, PhD, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Molekulárna diagnostika myotonickej dystrofie

jan.radvansky@savba.sk

III. oddelenie vied

1. miesto

PhDr. Ján Beljak, PhD., Archeologický ústav SAV, Nitra (pracovisko Zvolen)

Zvolenský Pustý hrad

beljak@savzv.sk

2. miesto

Mgr. Matej Hanula, PhD., Historický ústav SAV, Bratislava

Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR

histmhan@savba.sk

3. miesto

Mgr. Karol Hollý, M.A., PhD., Historický ústav SAV, Bratislava

Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

karolholly@gmail.com

Ďalšie informácie: doc. J. Koppel – 0903 200 916

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore