Tlačové správy

Spomienka na Jána Poloma

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

Téma: JUBILANTI 2015 / Spomienka na Jána Poloma, 17.00 – 18.30

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kra-ja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, tentoraz zamerané na život, pedagogické  a výtvarné pôsobenie akademického maliara Jána Poloma, ktorý sa do povedomia obyvateľov Spišskej Novej Vsi zapísal ako zakladateľ a učiteľ výtvarného odboru na Ľudovej škole umenia (1960).  Pripravené k 110. výročiu nedožitých narodenín výtvarníka. Prednášajúci: PhDr. Ružena Kormošová PhD., Mgr. Mária Šabľová – GUS.

Autorský profil: Ján Polom sa narodil 19. 8. 1905 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1926 ukončil štúdium na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a zároveň v danom roku predstavil svoje práce prvou samostatnou výstavou. Výtvarné umenie študoval v ateliéroch známych umelcov – Jozefa Hanulu, Ľudovíta Čordáka a u prof. Júliusa Töröka, u ktorého si osvojil techniku akvarelu. V tejto technike pokračoval štúdiom u prof. Barna Ilony v Budapešti. V r. 1944 sa stal členom spolku východosloven-ských výtvarníkov Svojina v Košiciach a neskôr Československej galérie v Prahe. V 60. rokoch 20. storočia bol zakladateľom a učiteľom výtvarného odboru na Ľudovej škole umenia. V r. 1968 mu bola udelená Cena mesta Spišská Nová Ves za umeleckú činnosť. Zomrel 23. 2. 1993 v Spišskej Novej Vsi.

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2015 / Spomienka na Jána Poloma

                                          VečerY v galérii / 4.11. a 11.11. 2015, 9.00 – 18.30

  • Termín / čas podujatia: 4. 11. 2015, streda 17.00 –  18.30 hod.
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, www.gus.sk

Večery v galérii / 4.11. a 11.11. 2015, stredy v čase 9.00 – 18.30

Otvorené stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a aktuálne výstavy 9×9 / SPIŠ – SPAIN, PAPIER KOLE.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore