Tlačové správy

Konferencia o röntgenových lúčoch v bunkovom zobrazovaní: X-ray for cellular imaging

Konferencia je jedným z hlavných podujatí v rámci projektu CELIM (Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging), financovaného zo 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (7RP).

Zámerom štvordňového stretnutia (3. – 6. 11. 2015 ), ktoré sa koná vo Vysokých Tatrách, je predstaviť svetových odborníkov z oblasti zobrazovania biologických a medicínskych objektov s vysokým rozlíšením, so zvláštnym dôrazom na X – ray (röntgenové lúče)  techniky a architektúru DNA slovenskej bioimaging komunite.

Hlavnými témami sú prístroje a metódy na báze röntgenu, vhodnosť biologických vzoriek a ich možnosti prípravy pre budúce XFEL experimenty. Na konferencií budú prezentované praktické ukážky prvých meraní slovenských vzoriek na synchrotrónoch a využitie simulácií pre potreby zobrazovania.

Hlavným cieľom konferencie je oboznámenie slovenskej bioimaging komunity s aktuálnym stavom v danej oblasti, ako aj poskytnutie praktických  vedomostí, ako využiť potenciál röntgenovských laserov pre potreby biomedicínskeho zobrazovania.

 

Viac informácií:

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.                                                                Ing. Zuzana Pauliny

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore