Tlačové správy

„Živé IT projekty“ – unikátny vzdelávací projekt na Slovensku

Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.

Projekt riešením zaujímavých problémov z praxe vytvára podmienky pre spoluprácu študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice priamo s budúcimi zamestnávateľmi v praxi. Študenti tak dostávajú možnosť zažiť riešenie projektu vo všetkých projektových fázach a zároveň možnosť pochopiť dôležitosť obchodného potenciálu vytvoreného riešenia. Na druhej strane dochádza k prenosu skúseností z praxe na univerzitu a podpore aktívnej spolupráce univerzít a praxe na projektovej báze, čo vedie k vzájomnej motivácii vedúcej k zlepšeniu výsledkov vzdelávania.

Do projektu sú v jeho prvom roku zapojené spoločnosti Astound Commerce s.r.o., bart.sk s.r.o., ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Fpt Slovakia, s.r.o., GEODETICCA, s.r.o., GlobalLogic Slovakia s.r.o., IBM Slovensko, spol. s r.o., NESS KDC s.r.o, PWC Avis, s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Software AG Development Center Slovakia, s.r.o., Stredná priemyselná škola dopravná, Košice, T-Systems Slovakia s.r.o. a Wirecard Technologies GmbH.

Klaster, ktorý dnes reprezentuje vyše 8500 zamestnancov v IKT, aktívne využíva benefity prepojenia akademickej sféry, verejného a súkromného sektora. „Tento projekt predstavuje to, ako by mala výučba v 21. storočí vyzerať. IT v Košiciach je dnes na svetovej úrovni a je na čase na túto úroveň dostávať aj vzdelávanie na Slovensku. A práve o to nám ide. Je skvelé, že máme v rámci klastra zastúpenú každú sféru a tento projekt je začiatkom novej éry v IT vzdelávaní v Košiciach.“ hodnotí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley a zástupca spoločnosti GlobalLogic Slovakia, jeden zo zadávateľov tém pre študentov.

„Študenti vedia podať výnimočné výkony, ak sú správne motivovaní. A nielen študenti, ale všetci zúčastnení na vzdelávaní. Spolupráca študentov a pedagógov s odborníkmi z praxe na živých IT projektoch je vynikajúcou motiváciou. Študenti spolupracujú s budúcim zamestnávateľom, pedagógovia spoznávajú zamestnávateľov a odborníci z praxe sa oboznamujú so vzdelávaním a jeho špecifikami. V rámci projektu študenti dostanú možnosť vytvárať reálne projekty a okúsiť život v podnikateľskom prostredí s jeho špecifikami ešte predtým, ako sú aktívni v pracovnom procese, kde musia pripravovať výstupy inak ako je vo vzdelávaní bežné.“ hovorí doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., vedúci Katedry počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

O Živých IT Projektoch

Tímový projekt „Živé IT projekty” je jedno-semestrálnym predmetom zimného semestra, ktorý je súčasťou akreditácie inovovaného študijného programu Informatika. Po prvýkrát bol vyučovaný v školskom roku 2015/2016. Ide o prierezový predmet a kľúčovým cieľom je získavanie skúseností a kompetencií v oblasti projektového riadenia, účasti na skutočných projektoch a ich integrácia s odbornými znalosťami z oblasti softvérového inžinierstva, ktoré študenti nadobudli v iných predmetoch.

Štvorčlenné tímy pracujú na reálnych zadaniach v spolupráci s dvoma mentormi – jedným z Katedry počítačov a informatiky (vlastník produktu pre vzdelávanie) a druhým z konkrétnej spoločnosti (vlastník produktu). Pri riadení projektu sa využíva rámec SCRUM, bežne používaný v praxi. Záverečné hodnotenie v rámci predmetu je realizované súťažnou formou.

Košice IT Valley z.p.o.

Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. V súčasnosti má 53 členov a 3 sympatizantov. Hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IKT priemyslu a tým napomáhať k zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska.

Katedra Počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach

Katedra počítačov a informatiky (KPI) poskytuje vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií od roku 1989. KPI garantuje a v plnej miere zabezpečuje vzdelávanie v študijnom programe Informatika vo všetkých troch stupňoch, teda v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Predmetom vzdelávania je široké spektrum fundamentálnych znalostí a technologických zručností predovšetkým z nasledujúcich základných oblastí: informatika, softvérové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo, informačné systémy, počítačové siete. Študijný program Informatika doteraz vyštudovalo viac ako 3200 študentov v bakalárskom a 2000 študentov v inžinierskom stupni štúdia.

www.kosiceitvalley.sk

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zaverecna-prezentacia-timovych-projektov

Kontakt pre médiá:

Ing. Kristína Kertészová, Košice IT Valley z.p.o.

  • kristina.kerteszova@itvalleey.sk 0948 724 859

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore