Košice

Prehľad podujatí 9.týždeň – 26.02.2016

STREDA                     Francúzska aliancia Košice (FA)

2. marca                    FA- nové priestory, Hlavná 68, trakt B, 2. poschodie, KE

14:00                           Témy TB :

  •                              Závery rokovaní veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. Didiera Lopinota
  •                              Program Dní frankofónnej kultúry 2016
  •                              Rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov na východnom Slovensku

                                     Hostia TB:

  •                             J. E. Didier Lopinot – veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku
  •                             predstavitelia FA

Košičania sa v dňoch 10. marca až 13. apríla 2016 počas Dní frankofónnej kultúry 2016 môžu tešiť na: Týždeň francúzskych filmov CREME DE LA CREME, Výstavu umeleckých fotografií, Koncert speváčky Janais, Poetický večer – básne Jacqua Préverta, francúzsku gastronómiu a ďalšie podujatia

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore