Tlačové správy

Na Balkáne niečo nové

Výstava pod názvom Na Balkáne niečo nové, ktorú pripravilo Združenie milovníkov kultúry v Pale (ULJUP) z Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach prezentuje ukážky moderného výtvarného umenia z Balkánu. V Košiciach sa Združenie milovníkov umenia v Pale chce predstaviť ako malý, ale činorodýkultúrny spolok, ktorý prináša nový svieži závan pozitívnych vibrácií a otvorenosti k spolupráci so všetkými. Túto ideu odráža aj sám názov výstavy, ktorý parafrázujúc Remarqueov román avizuje, že intelektuáli združení v ULJUP-e majú dosť vojny a deštrukcie a volajú po novej ére zmierenia a spolupráce. Na výstave sa Vám predstavia práce 22 srbských výtvarníkov, všetkých generácií, zo Srbska, Republiky Srbskej i Kanady. Gros tvoria práce akademických maliarov doplnené o diela mladších nádejných autorov.

Z techník prevláda olejomaľba na plátne a akvarely. Tematicky sú to krajinky, či abstraktná maľba. Vernisáž výstavy je súčasťou podujatí Festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.

  • Východoslovenské múzeum v Košiciach
  • Galéria bašta, Hrnčiarska 7
  • Vernisáž výstavy: 16.6.2016 o 18:00, výstava potrvá do 25.8.2016

Združenie milovníkov umenia v Pale (Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale – ULJUP) je mimovládnou organizáciou z Republiky Srbskej (v Bosne a Hercegovine), ktoré bolo založené v máji roku 2014.

ULJUP združuje intelektuálov rôznych odborných profilácií (lekárov, novinárov, ekonómov, hudobníkov, maliarov, právnikov…). Sú to prevažne bývalí obyvatelia Sarajeva, ktorí počas vojny v Juhoslávii museli v roku 1992 opustiť svoje mesto. Útočisko našli v mestečku Pale, kde započali nový život.

Cieľom Združenia bolo spočiatku uchovanie tradície organizovania maliarskych plenérov, ktoré svojho času až do roku 2012 organizovalo mesto Pale. Po tom čo Združenie milovníkov umenia v Pale prevzalo na seba organizáciu tohto podujatia, začali sa rodiť aj ďalšie nové nápady. Takto postupne začala tradícia podujatí, ktoré mali za cieľ zvyšovanie úrovne kultúrneho života v Pale.

Každý rok ULJUP organizuje Art víkendy, ktoré sú venované divadlu, poézii, hudbe a filmu. Hosťami Združenia boli doteraz významné divadelné, hudobné a literárne autority zo Srbska i Republiky Srbskej. V spolupráci s Múzeom Srbskej pravoslávnej cirkvi ULJUP už druhý ročník participoval na organizovaní podujatia Noc múzeí.

Kultúrne podujatia, ktoré organizuje ULJUP sú pre návštevníkov zväčša bezplatné. Prvé dva roky si všetky výdavky Združenie hradilo samo len z členských príspevkov. V poslednom čase však Združenie získava aj financie z rôznych projektov a grantov, čo prispieva k zvýšeniu kvality produkcie a programu.

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore