Tlačové správy

Ako meniť zariadenie na domov

Priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, diskutovať o tom, ako efektívne posilniť status prijímateľa sociálnej služby, či ako chrániť jeho práva, je cieľom konferencie, ktorú organizuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK). Uskutoční sa v stredu 28. septembra 2016 od 9:00 hodiny v priestoroch Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru v Košiciach.

Konferenciu pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom, v ktorom realizujú pilotný projekt deinštitucionalizácie v Košickom kraji.

Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám. Tie by mali zabezpečiť jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu – teda účasť na živote spoločnosti. Mali by mu ponúknuť široké spektrum služieb na úrovni komunity. Rešpektujú sa pri tom princípy klientovho výberu a rozhodovania.

„Na konferencii budeme hovoriť o zmenách prístupu k prijímateľovi služby, ktorý má určité mentálne odlišnosti, ale s istou mierou podpory sa môže zaradiť medzi ostatných ľudí,“ približuje vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu KSK Zuzana Jusková.

Tieto zmeny prinášajú klientom vzájomnú dôveru, rešpektujú prirodzenú ľudskú dôstojnosť, odstraňujú skryté formy diskriminácie, menia kultúru spolunažívania občanov. Vytvárajú rovnosť príležitosti, rešpekt a úctu k odlišnostiam.

V programe konferencie riaditeľka Domova sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom Lýdia Bušaničová predstaví proces deinštitucionalizácie v ich zariadení, jeho prínosy pre klientov. Ďalší hostia odprezentujú aj príklady dobrej praxe z transformácie zariadení sociálnych služieb v Českej republike, nevyhnú sa ani téme práv osôb s postihnutím v praxi.

Cieľovú skupinu účastníkov konferencie tvoria predovšetkým zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj  ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni.

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore