Tlačové správy

Mesto Košice získalo čestné uznanie za podporu seniorov

Košickí seniori sú dôkazom toho, že jeseň života môže byť skutočne farebná a plodná. Športujú, tancujú, spoločensky žijú a zaujímajú sa o to, čo sa deje okolo nich. Vo veľkej miere im je nápomocné samotné mesto, ktoré sa snaží svojim najstarším obyvateľom zaslúžený odpočinok čo najviac spríjemniť. Za  pokračujúci projekt aktívnej celoročnej spolupráce so seniormi  a pre seniorov získalo Mesto Košice zaslúžené ocenenie.

 V rámci Mesiaca úcty k starším sa v dňoch 21. – 23. 10. v Bratislave uskutočnilo trojdňové celoslovenské podujatie Senior Friendly 2016, na ktorom boli vyhlásené výsledky prvého ročníka súťaže Senior Friendly. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť myšlienku aktívneho starnutia a upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie. Ocenenie si prevzalo desať a čestné uznanie ďalších 13 firiem, inštitúcií, združení a jednotlivcov, vďaka ktorým sa slovenským seniorom žije o čosi ľahšie a kvalitnejšie.

Mesto Košice dostalo Čestné uznanie za osobitný rozvoj a prístup k aktivizácii pohybových aktivít seniorov, podporujúcich projekt mesta Košice ako držiteľa oprávnenia Európske mesto športu 2016 a podielu seniorov mesta na jeho realizácii s osobitným dôrazom podporujúcim účasť na všetkých pohybových aktivitách organizovaných v rámci tohto projektu. Osobitne bola ocenená organizácia letných a zimných olympiád seniorov a účasť na Retro spartakiádnom vystúpení seniorov v rámci Európskeho týždňa športu v Košiciach.

Ocenenie za mesto Košice prevzal Ján Caban, predseda Rady seniorov mesta Košice. Po prevzatí ocenenia doplnil informáciu o aktivitách seniorov v meste Košice v oblasti pohybových aktivít, ale aj spoločenských aktivít a poďakoval sa za uznanie. „Som nesmierne rád, že môžem stáť na tomto mieste a prevziať ocenenie, ktoré patrí všetkým košickým seniorom. V prvom rade, by som sa chcel poďakovať vedeniu mesta, za to, že nám umožňuje žiť aj vo vyššom veku aktívne a nestavia nás na okraj spoločnosti. S nadšením sa zapájame do športových podujatí v rámci naplňovania projektu Košice Európske mesto športu 2016 a dokazujeme tak, že šport je najlepším prostriedkom ako búrať bariéry. Toto podujatie má pre nás i ďalší význam, keďže svoje skúsenosti pozitívnej spolupráce so samosprávou môžeme odovzdať ďalším seniorským združeniam, “ uviedol J. Caban.

Radosť z ocenenia netajil ani primátor mesta Košice Richard Raši: „Jedným z pilierov titulu Európskeho mesta športu bolo zapojiť do športového diania čo najširšie spektrum obyvateľov a zisk tohto ocenenia je len dôkazom, že sme boli úspešní. Košickí seniori sú okrasou nášho mesta a ukazujú, že vek nemá žiadne limity a športovať s úsmevom sa dá v každom veku. Verím, že svoj entuziazmus prenesú aj na mladšie ročníky.“

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore