Tlačové správy

„Partnerstvo hlinou spečatené“ realizované vďaka podpore nórskych grantov

Občianske združenie ANNOGALERY organizuje dňa 27. októbra 2016 v Michalovciach v Hoteli Družba konferenciu, ktorej nosnou témou je „znižovanie bariér cezhraničnej spolupráce“. Konferencia sa koná v rámci projektu „Partnerstvo hlinou spečatené“ a jej cieľom je priblížiť aktivity projektu a šírenie dobrej praxe partnerskej spolupráce medzi regionálnymi a miestnymi aktérmi Prešovského, Košického kraja a Zakarpatskej oblasti.

Sprievodnými podujatiami konferencie budú tlačová konferencia o 11:00 hod. v kongresovej sále a o 14:30 h vo foyer hotela vernisáž výstavy z medzinárodného tvorivého pobytu s názvom ACROSS THE BORDER I., ktorá prezentuje tvorbu desiatich umelcov zo Slovenska a Ukrajiny, keramickú tvorbu, maľbu, grafiku a koláž. Hosťami konferencie budú odborníci a zástupcovia z mimovládneho a verejného sektora. Významnú časť účastníkov konferencie budú tvoriť partneri projektu, zástupcovia škôl, neziskového sektora a samosprávy. Účasť na konferencii prisľúbila aj generálna konzulka, pani Janka Burianová z Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

Projekt „Partnerstvo hlinou spečatené“ sa realizuje od roku 2015 v rámci programu Cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a ktorý je financovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Nórska a štátnym rozpočtom SR vo výške 229 410 eur. Zameriava na spoluprácu mimovládnych a verejných organizácií a aktivity, ktoré podporujú dostupnosť informácií o druhej strane hranice prostredníctvom spoločných kultúrnych aktivít a zdieľaním vzájomných skúseností partnerov. Partnerstvo je „spečatené hlinou“ v zmysle toho, že všetci účastníci sa podieľajú na aktivitách aktívne a tvorivo. Vytvára sa uvoľnená, neformálna atmosféra, ktorá podporuje partnerstvo, väzby sú intenzívnejšie a udržateľnejšie, častokrát silnejšie ako len oficiálne zmluvné väzby.

Počas realizácie projektu sa celkovo uskutoční cca 54 rôznych iniciatív na oboch stranách slovenskoukrajinskej hranice: 27 tvorivých keramických dielní pre deti a znevýhodnených občanov, 3 otvorené tvorivé podujatia pre verejnosť, 2 päťdňové denné tábory pre deti, 2 divadelné hosťovania, 5 poznávacích výmenných pobytov pre deti a školy, 1 tvorivý desaťdňový pobyt pre umelcov, 12 výstav a dve konferencie.

Po ukončení projektu v apríli 2017 bude občianske združenie ANNOGALLERY pokračovať vo svojich aktivitách v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach (okres Sobrance). Vďaka stavebným úpravám objektu a vybaveniu ateliéru technickými zariadeniami na prácu s keramikou, sklom a rôznymi výtvarnými technikami budú v centre organizované dielne, kurzy, workshopy, tvorivé pobyty umelcov tak zo Slovenska, ako aj Ukrajiny, výstavy a iné podujatia.

Kontakty:

ANNOGALLERY

 • info@annogallery.eu
 • Ing. Katarína Smiková, koordinátorka projektu tel.: +421 948 275 880,
 • Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk, www.eeagrants.sk

Program konferencie „Znižovanie bariér cezhraničnej spolupráce“

 • 9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov konferencie
 • 10:00 – 10:25 Otvorenie konferencie   Ing. Katarína Smiková, ANNOGALLERY – úvodný referát ku projektu „Partnerstvo hlinou spečatené“, znižovanie bariér spolupráce prostredníctvom spoločných kultúrnych aktivít a zdieľaním vzájomných skúseností“
 • 10:25 – 10:45 Peter Smik, lektor, keramikár „Inovatívne formy práce s cieľovými skupinami, hlina – materiál bez hraníc“
 • 10:45 – 11:00 Janka Burianová, generálna konzulka, Generálny konzulát SR v Užhorode „Spolupráca bez hraníc, aktuálna situácia, výzvy, perspektívy“
 • 11:00 – 11:45 Prestávka – Občerstvenie (Coffee break) Tlačová konferencia
 • 11:45 – 12:45 Referáty (príklady dobrej praxe)
 • 11:45 – 11:55 Lucia Kolpaková, UNHCR, RRCE „Cezhraničné aktivity a činnosť Emergency Transit Centre Slovakia“
 • 11:55 – 12:20 PhDr. Tatiana Jurková, ETP Slovensko „Význam arteterapie v sociálnej práci s utečencami“
 • 12:20 – 12:45 Mgr. Miroslav Pollák, RNDr., projektový manažér MVO „Prekonávanie bariér spolupráce, príležitosti, výzvy, aktuálne projekty“
 • 11:45 – 13:00 Diskusia
 • 13:00 – 14:30 Obed, voľná diskusia
 • 14:30 – 16:00 Vernisáž výstavy „ACROSS THE BORDER I.“
 • 16:00 – 18:00 Neformálne diskusie, raut

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore