Tlačové správy

Poslanci MZ v Košiciach chcú zrušiť uznesenia o prenájme parkovísk

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) a Daniel Rusnák (KDH) včera (štvrtok 27.10.2016) informovali médiá, že v dopoludňajších hodinách doručili tri podnety na Krajskú prokuratúru v Košiciach v súvislosti s parkovaním v Košiciach.

Chaos v systéme parkovania

„Babráci na magistráte mesta a amatéri, ktorí sa nazývajú lídrami v parkovacom biznise“ – aj takto hodnotil aktérov súčasnej parkovacej politiky poslanec Polaček, ktorý tvrdí, že zodpovednosť za nápravu chaosu v systéme parkovania musia dnes prevziať aj samotní poslanci. „Nemôžeme tolerovať nedodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení mesta. Dnes je úplne jasné, že toto mesto systém parkovania nezvládlo, čoho dôkazom je ignorovanie ustanovených pravidiel na čele s EEI ako i samotným primátorom mesta, ktorý stav toleruje, dokonca aj obhajuje.“

Odovzdali tri podnety prokuratúre

„Za posledné štyri mesiace sme vyvinuli nemalé úsilie, aby sme zastavili nespravodlivosť na Košičanoch. Primátor mesta nám neumožnil vykonať poslaneckú kontrolu, či je systém parkovania naozaj dostatočne funkčný a pripravený. Nepodarilo sa nám presvedčiť primátora, aby vypovedal Nájomnú zmluvu s EEI, ktorá ignoruje zmluvné podmienky, čím poškodzuje všetkých obyvateľov mesta. Nepodarilo sa nám presvedčiť ani na štvrtý pokus kolegov poslancov, aby sme zvolali mimoriadne rokovanie k jednej z najväčších káuz. Mrzí nás, že mnoho kolegov verejne prehliada klamstvá primátora, trpí zavádzajúce informácie tlačového odboru mesta, nerešpektuje verejnú mienku a nevyhraní sa k urážaniu obyvateľov, ktorých zastupujú“ – uviedli vo svojom stanovisku k podaniu protestov poslanci.

Na základe týchto skutočností poslanci sformovali tri podnety, ktorými žiadajú Krajskú prokuratúru, aby zákonným spôsobom prijala účinné opatrenia voči primátorovi mesta Richardovi Rašimu, ale aj voči poslancom Mestského zastupiteľstva. V prvom požadujú prijať opatrenia, aby primátor mesta Košice úmyselne hrubým spôsobom nezasahoval do práv poslancov a umožnil im vykonať poslaneckú kontrolu, o ktorú žiadali v júni 2016.

Za najdôležitejší podnet však Polaček považuje zrušenie uznesenia č. 428 o prenájme parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 pre spoločnosť EEI s.r.o. „Mestské zastupiteľstvo svojim konaním schválilo uznesenie, ktoré nesie prvky nejednoznačnosti, neurčitosti, obchádza dobré mravy a z pohľadu práva je absolútne nevykonateľné. Je absolútne vylúčené, aby poslanci mesta dali mandát primátorovi prenajať majetok, ktorý im nepatrí.“ Jaroslav Polaček ďalej uviedol, že pri príprave materiálov je bežné, že poslancom sa podsúvajú vykonštruované dôvody na prenájom majetku, aby sa obišlo transparentne súťažné prostredie, k čomu došlo aj v tomto prípade. Daniel Rusnák verí, že podnety prispejú k zrušeniu nezákonného Uznesenia, čo spôsobí následne neplatnosť zmluvy, ktorou EEI získalo zóny 1 -10.

Tretím podnetom sa zaoberal poslanec Rusnák, ktorý tvrdí, že boli zmarené jeho práva predkladať poslanecké návrhy, ktorými chcel spolu s päticou kolegov vysloviť spoločnosti EEI hlbokú nespokojnosť a vážne výhrady k zavádzanému systému parkovania.

Všetky podnety odovzdané na Krajskú prokuratúru, ako aj prílohy k nim nájdete na:

http://www.oan.sk/clanok/krajska-prokuratura-presetri-tri-parkovacie-podnety

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore