Tlačové správy

INŽINIERI, VEDCI A TECHNICI – IMPULZ INOVÁCIÍ

Dňa 9. novembra 2016 sa v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave uskutoční seminár venovaný inžinierom, vedcom a technikom, ktorí sú jedným z impulzov inovácií. Toto odborné podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia je prezentovať a podčiarknuť nenahraditeľnú úlohu inžinierov, vedcov a technikov v procese ďalšieho zvyšovania nielen odborného rastu, s tým súvisiacej potreby ďalšieho a neustáleho vzdelávania sa, ale aj ako príspevku k vyššej kvalite života, ktorú nám veda, technika a inovácie prinášajú.

Program podujatia obsahuje 3 bloky prezentácií: úvodné prezentácie, prezentácie laureátov ocenenia Vedec roka SR a prezentácie úspešných inžinierov Slovenska.

Prednášať budú:

Mgr. Terézia LESSAYOVÁ, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj, Brusel

pán Wenlong CHEN, Chief Technology Officer, Government ICT Solution, Huawei Technologies

doc. Ing. Ľubomír ŠVORC, PhD., FCHPT STU Bratislava, laureár ocenenia v rámci súťaže Vedec

roka SR

Ing. Daniel ŠLOSÁR, FBERG TU Košice, laureár ocenenia v rámci súťaže Vedec roka SR

Ing. Jozef VOZÁR, Boni Fructi, s. r.o., Dunajská Lužná

Ing. Dušan FERIANC, EUR ING, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Bratislava

Moderátor podujatia:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS

tlacova-sprava-seminar-zsvtsa-msvvas-sr-2016

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore