Tlačové správy

Reakcia mesta Košice na predloženie petície o parkovaní: o Košiciach majú rozhodovať Košičania

Mesto Košice bude postupovať pri vybavení predloženej petície o parkovaní v súlade so zákonom o petičnom práve tak, ako v prípade všetkých ostatných petícií. Znamená to, že bude preverená čitateľnosť, úplnosť a pravdivosť údajov osôb, ktoré petíciu podporili. V prípade nejasností, nepresností alebo nutnosti vyžiadať si doplnenie údajov z petičných hárkov bude mesto Košice komunikovať s osobou oprávnenou na zastupovanie signatárov petície v styku s orgánom verejnej správy

V Košiciach žije 240 000 obyvateľov a v desiatich rezidentských zónach takmer 40 000 Košičanov. Na petičných hárkoch je približne 17 300 podpisov. Považujeme za potrebné zistiť, koľko Košičanov petíciu podporilo a koľko bolo nekošičanov. Sme totiž presvedčení o tom, že o Košiciach majú rozhodovať Košičania. Po overení správnosti údajov, uvedených na petičných hárkoch, budeme informovať verejnosť aj o tom, ako podporili petíciu tí Košičania, ktorých sa zavedenie nového systému parkovania bezprostredne týka a ktorým tento systém vyriešil dlhodobý problém s parkovaním,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore