Tlačové správy

Vo Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach študenti ušetria na zápisnom

Knižnica si pripomína 17. november mimoriadnou ponukou

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prichádza Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) so zaujímavou akciou. V rámci nej v termíne od 14. do 19. novembra 2016 ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť zvýhodneného zápisného. Namiesto obvyklých 3 eur, zaplatia za ročné členstvo iba 50 centov. Stačí, ak sa pri zápise preukážu platnou ISIC kartou alebo preukazom študenta. Ponuka platí na všetkých pracoviskách VKJB.

Mnohí mladí ľudia využívajú pri štúdiu predovšetkým internet. Ten však ponúka zjednodušené a nezriedka aj mylné poznatky, ktoré neprispievajú k rozvoju kritického myslenia. Touto akciou chce knižnica osláviť Deň študentstva formou, ktorá umožní študentom jednoduchší a finančne nenáročný prístup k relevantným zdrojom informácií a študijným materiálom.

VKJB má vo fonde takmer 90 000 titulov náučnej literatúry, z ktorých väčšina je umiestnená vo voľnom výbere a dostupná prostredníctvom absenčných výpožičiek. Publikácie sú zamerané na rôzne vedné odbory. Pri lepšej orientácii vo zvolenej študijnej téme pomáhajú čitateľom školení pracovníci odborného oddelenia knižnice. Široká ponuka beletristických kníh je takisto dôležitým zdrojom textov a materiálov pre štúdium či povinné čítanie. „Záujemcovia o históriu ocenia hodnotnú zbierku knižných dokumentov na našom regionálnom oddelení, ktorá je bohatým zdrojom informácií o dejinách Košíc a blízkeho okolia. Hudobné oddelenie disponuje pestrým výberom kníh o hudbe, notových materiálov, hudobných časopisov, gramoplatní a CD,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

V informačno-vzdelávacom centre v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5 je najviac vyhľadávanou službou spracovávanie rešerší. Je určená všetkým, ktorí potrebujú napísať akúkoľvek odbornú  prácu (seminárnu, ročníkovú, bakalársku…). Informačno-vzdelávacie centrum poskytuje aj tzv. medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú výpožičnú službu. „Vďaka tomu vieme čitateľom zabezpečiť požičanie kníh z iných knižníc v prípade, ak sa hľadaný titul nenachádza v našom fonde,“ doplnila vedúca služieb Anna Harkabusová.

Viac informácií o jednotlivých pracoviskách Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a o poskytovaných službách je dostupných na webovej stránke knižnice www.vkjb.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore