Tlačové správy

Verejné ocenenia prevezmú osobnosti Košického kraja

Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 25. novembra 2016 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdá predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy. Cenu KSK štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu a Cenu predsedu a Plaketu predsedu trinástim jednotlivcom a šiestim kolektívom.

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov.

Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 €. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 €.

Cena Košického samosprávneho kraja 2016

 • Mgr. Peter Gombita – riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život
 • Mgr. Viera Medveďová, in memoriam – priekopníčka aerobiku na Slovensku
 • Ing. Ján Palinský – zakladateľ OZ Priatelia a podnikatelia Zemplínskej šíravy
 • Mgr. Emil Spišák, ArtD. – riaditeľ Spišského divadla
 • Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Cena predsedu KSK 2016

 • Folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter Veľká Ida
 • MUDr. Miloslav Klíma – lekár
 • Ing. Ladislav Maxim – dlhoročný pracovník štátneho podniku Lesy SR
 • PaedDr. Ján Mikuš – letový inštruktor
 • I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Plaketa predsedu KSK 2016

 • plk. Ing. Jozef Bodnár – bývalý riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
 • Pavol Cibák – tréner športovej streľby v Parchovanoch
 • PhDr. Katarína Čižmáriková – žurnalistka
 • Folklórna skupina Jadlovec Margecany
 • Nevzad Hasani – podnikateľ zo Zemplína
 • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec
 • Ing. Norbert Lacko – protifašistický bojovník, Rožňava
 • Viliam Lastovecký – bývalý prezident Asociácie výpravcov a dispečerov Slovenska
 • Materská škola Školská 5 Michalovce
 • PhDr. Robert Pollák – riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach
 • MUDr. Irena Remáčová – odborná lekárka pre liečbu pľúcnych chorôb
 • Spišský literárny klub Spišská Nová Ves
 • Hedviga Támárová – knihovníčka Gemerskej knižnice P. Dobšinského, Rožňava
 • Ľudovít Visokay – spisovateľ a novinár

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore