Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 09.12.2016

PONDELOK              Mesto Košice

12.decembra            MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok „B – veľká zasadačka

8:00                             XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

_________________________________________________

INÉ

CHARITATÍVNY  KONCERT

Sobota 10. decembra 2016 o 16:30 hod., Kostol Najsvätejšej Trojice  (Premonštrátov), Hlavná 67, Košice3. vianočný charitatívny koncert Soroptimist klubu Košice . Účinkujú žiaci a pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy, Krosnianska 6, Košice. Výťažok z koncertu  pri príležitosti celoslovetového SOROPTIMIST DAY, nad ktorým prevzala záštitu viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová, bude opätovne venovaný talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín.

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BESEDA

Pondelok 12. decembra 2016 o 17:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice – beseda s kňazom Petrom Gombitom, riaditeľom Oázy pre život pod názvom Milosrdenstvo a sila odpustenia.

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KOŠICKÉ  KONZERVATÓRUM  JUBILUJE

Utorok 13. decembra 2016 o 19:00 hod., Dom umenia, Moyzesov 66, Košice – slávnostný koncert k 65. výročiu založenia Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Vstup na koncert je voľný.

 – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PERNIKÁRSKA  DIELŇA

Streda 14. decembra 2016 od 10:00-12:00 hod. a od 13:00–18:00 hod., Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košiceremeselná dielňa so Stelou Mirilovičovou, venovaná pernikárstvu. Rôzne praktiky zdobenia perníkov, vhodné pre deti, aj dospelých.

 Viac na: http://kosiceregion.com/sk/event/pernikarska-remeselnicka-dielna

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 14. decembra 2016 o 18:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik – kinosála, Gorkého 2 Košice – Vedecká kaviareň s názvom Umelá inteligencia a život v počítačovej hre Prednášajú: Ing. Mária Virčíková, PhD. a Ing. Matúš Kirchmayer, PhD. z technologickej firmy Matsuko v Košiciach.

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ÚTEK

Štvrtok 15. decembra 2016 o 17:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice – beseda so spisovateľom Marekom Vadasom a ilustrátorkou Danielou Olejníkovou predstavenie novej knihy M.Vadasa Útek v rámci projektu 1+1

___________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

VÝROČNÁ  SCHÔDZA  KLUBU  SENIOROV

Pondelok 12. decembra 2016 o 11:30 hod., Kasárne/Kulturpark – pavilón November,  Kukučínova 2, Košice – výročná schôdza Klubu seniorov pri RO SSN Košice, spojená s vianočným posedením.

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

Informácia pre kolegov, ktorí nemajú zaplatený členský príspevok za rok 2015:

Predstavenstvo SSN sa na svojom 7. zasadnutí (18.10.2016) rozhodlo, že členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015, môžu tak urobiť do konca roku 2016. Po tomto termíne bude neplatiacim členom zrušená registrácia.

Zároveň pripomíname povinnosť členov vyrovnať si podlžnosti na členskom za rok 2016. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1.posch., mobil: 0903 845 120) môžete zaplatiť členskú známku každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN Košice: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske@ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko (bez titulu)
  • dátum narodenia
  • národnosť
  • štátna príslušnosť
  • adresa trvalého bydliska
  • 1 ks foto (odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm) vo formáte jpg
  • e-mail adresa, telefonický kontakt

Dotlač údajov a fotografie na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošle SSN preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet

IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variab.symbol 6041

__________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore