Tlačové správy

Vandali poškodili v Košiciach dopravné značenia za 1 150 eur

Ide o majetok mesta, teda nás všetkých

Takmer od samého začiatku zavádzania novej parkovacej koncepcie v Košiciach, ničia vandali v rezidentských parkovacích zónach zvislé dopravné značenia. Zrejme si (ne)uvedomujú, že tým škodia predovšetkým svojmu mestu, ale aj širokej motoristickej verejnosti a všetkým obyvateľom Košíc, lebo  značky sú už dávno majetkom mesta.

Doteraz  poškodili 11 takýchto dopravných značiek, dve z nich dokonca aj odcudzili. Škody na majetku mesta boli zatiaľ vyčíslené na takmer 1 150 Eur.

Práve v súvislosti s vandalskými výčinmi predložilo počas spoločného stretnutia vedenie mesta aktivistom na odsúhlasenie deklaráciu „Košice proti násiliu“. Spoločnú pre všetkých ľudí, ktorí odmietajú násilie, vandalizmus a prejavy občianskej i ľudskej neznášanlivosti. Napriek tomu, že deklaráciu odsúhlasili a podpísali zástupcovia vedenia mesta aj členovia Mestskej rady, aktivisti to rázne odmietli. Tvrdili, že sa v deklarácii nachádza stať, ktorá by vraj mohla evokovať u občanov podiel aktivistov na podnecovaní násilia a vandalizmu. Požiadali preto o zmenu uvedenej state.

Mesto im vyhovelo, zástupcom aktivistov p. Burdigovi a p. Lörincovi bola už „opravená“ deklarácia zaslaná na pripomienkovanie a odsúhlasenie, dňa 24. 8. 2016.  Doposiaľ však zo strany aktivistov  bez akejkoľvek odozvy. „Občianski aktivisti“ sa síce od uvedených vandalských praktík dištancujú, avšak nie je vylúčené, že zrejme mohli byť dôsledkom ich kampane, ktorú rozpútali v Košiciach pod hlavičkou odporu voči spoplatneniu parkovacích miest. Na spomínanú deklaráciu „Košice proti násiliu“ si môže každý obyvateľ mesta Košice urobiť svoj vlastný názor.

KOŠICE PROTI NÁSILIU

Spoločná deklarácia všetkých ľudí, ktorí odmietajú násilie, vandalizmus a prejavy občianskej a ľudskej neznášanlivosti.

 My, všetci dolu podpísaní sme sa spoločne zhodli na tom, že bez ohľadu na mieru kritiky a emócií, ktoré projekt zavádzania rezidentského systému parkovania v Košiciach vyvolal u časti košickej verejnosti, je absolútne neakceptovateľné riešiť túto občiansku kritiku prejavmi vandalizmu, násilia, ničením cudzieho majetku a inými spoločensky neprijateľnými prejavmi.

Keďže ide o negatívny spoločenský jav, ktorý nemožno dlhodobo tolerovať, svojím podpisom na tejto deklarácii verejne vyhlasujeme, že odmietame všetky prejavy násilia a vandalizmu, šírenie nenávisti, občianskej neznášanlivosti a ničenie súkromného, alebo verejného majetku.

Táto deklarácia nie je hľadaním vinníka a jej účelom nie je nikoho z niečoho obviniť, alebo inak s prejavmi násilia spojiť. Je to iba a jedine spoločná deklarácia slušných ľudí, ktorí takéto prejavy spoločne a dôrazne odmietajú.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore