Tlačové správy

Pestré mestečko neziskových organizácií 2012 otvorí svoje brány v Košiciach

 

Karpatská nadácia organizuje štvrtý ročník prezentácie aktivít neziskových organizácií. Karpatská nadácia pripravila na štvrtok 28. júna 2012 od 15:00 do 20:00 hod. už štvrtý ročník úspešného podujatia Pestré mestečko neziskových organizácií. V rámci podujatia bude 11 organizácií z východného Slovenska verejnosti prezentovať svoje aktivity. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s OC Atrium Optima v Košiciach.

Pestré mestečko neziskových organizácií predstavuje verejnosti úspešnémimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. Karpatská nadácia sa aktívne angažuje v oblasti zviditeľňovania, sieťovania a vzdelávania neziskových organizácii, keďže si uvedomuje ich význam a prínos pre dobre fungujúcu spoločnosť.

Tohtoročné mestečko prinesie návštevníkom zaujímavé inšpirácie na aktívne trávenie voľného času, tvorivé dielne a aktivity pre deti aj dospelých, no aj ochutnávku vín, zdobenie medovníkov, či poznávanie byliniek.

„Pestré mestečko neziskových organizácií patrí medzi tradičné letné aktivity Karpatskej nadácie. Verejnosť sa zaujíma o mimovládne organizácie, chce ich lepšie spoznať, a Pestré mestečko je pre všetkých ideálna príležitosť, ako sa s nimi zoznámiť zaujímavou a interaktívnou formou“ pozýva návštevníkov na podujatie  Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Pestré mestečko sa aj tento rok koná s podporou obchodného centra Atrium Optima Košice. „Sme radi, že v našich priestoroch môžeme odprezentovať entuziazmus mnohých dobrovoľníkov a prínos neziskových organizácií pre obyvateľov nášho regiónu a ich spoločenský život. Veríme, že tieto organizácie mimoriadne záslužne dopĺňajú to, na čo štátu nezvyšujú sily ani finančné prostriedky. Z tohto dôvodu Pestré mestečko radi podporíme“, hovorí Peter Šimkanin, Manager SC Atrium Optima.

Pestré mestečko neziskových organizácií 2012 sa koná v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií, ktorý nadácia financuje z asignácie percent dane z príjmu spoločnosti RWE IT Slovakia.

Bližšie informácie pre médiá poskytne:

Katarína Minárová, PR a komunikácia

E-mail: katarina.minarova@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0910 250 448

Zoznam organizácií, ktoré sa budú prezentovať na Pestrom mestečku neziskových organizácií 2012 vo štvrtok 28. júna 2012 v OC Atrium Optima v Košiciach:

 1. Karpatská nadácia, Košice
 2. Alma – centrum, Jablonov nad Turňou
 3. Krasturist, Jablonov nad Turňou
 4. SOPKA – Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita, Seňa
 5. Rodinné centrum Stonožka, Košice
 6. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Michalovce
 7. SOSNA, Družstevná pri Hornáde
 8. Priatelia Zeme – SPZ, Košice
 9. Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe, Haniska pri Košiciach
 10. Lesná pedagogika, Hlivištia
 11. Klub vojenskej histórie Beskydy, Hudcovce

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore