Tlačové správy

Festival Zlatý žobrák aj v regiónoch

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 sa rozširuje do regiónov Košického kraja. Košický samosprávny kraj bude v tomto roku jeho partnerom. Podporí ho finančne aj premietaním filmov vo svojich regionálnych kultúrnych zariadeniach.

Festival Zlatý žobrák tohto roku okrem Košíc zavíta aj do Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a do Rožňavy. Jeho 23. ročník sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júna 2017.

Najstarší a stále jediný festival svojho druhu v Európe je považovaný za jedno z najväčších mediálnych podujatí. Rozšírením premietania filmov do troch okresných miest podporí rozvoj regiónu v sociálnej a kultúrnej oblasti. Do organizovania festivalu sa v týchto troch  mestách zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, v ktorom sa budú priamo premietať filmy a Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kde sa uskutoční  workshop pre stredoškolákov a miestnych filmárov na tému Tvorba reportáže a spôsob financovania amatérskej reportáže. Na festivale sa podieľajú aj lokálne televízie TV Mistral Michalovce, TV Zemplín, TV Reduta Spišská Nová Ves a Rožňavská televízia.

„Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho priemyslu. Napojenie našich tvorcov, ľudí zo sektoru MEDIA ART, na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť,“ hovorí Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry Košického samosprávneho kraja. Kraj festival podporí sumou 35 000 eur.

Rozšírenie festivalu vítame

V tomto roku je  na festival prihlásených 280 filmov z 53 krajín. Zastúpenie majú mladí autori, produkčné spoločnosti aj lokálne televízie. „Teší nás, že každý rok sa autori prihlásia s kvalitnejšími filmami. V tomto roku máme o to väčšiu radosť, že si filmy zo svetovej produkcie môžu pozrieť aj diváci v troch okresných mestách kraja. Vítame to a považujeme za ďalší rozmer jedinečného európskeho fóra lokálnych vysielateľov a filmárov. Verejnosti ponúkneme to najlepšie aj z minulých ročníkov,“ vysvetľuje Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu a správkyňa Nadácie City TV, ktorá festival organizuje.

Premietanie v regiónoch

Veľkým prínosom festivalu sú nielen filmy, ale aj workshopy na závažné témy, možnosť konfrontácie tvorby, ale aj nadviazania nových vzťahov. V posledných rokoch má festival aj zaujímavé sprievodné podujatia. Aj tie sa okrem samotného premietania filmov uskutočnia v regiónoch.

Michalovciach sa budú filmy premietať v stredu 7. júna v kine Centrum v Mestskom kultúrnom stredisku. Sprievodným podujatím bude premiéra videoklipu o meste z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu. „Jeho klip o Srdci Zemplína budeme prezentovať počas celého dňa pred každým premietaním o 9.00, 11.00, 13.00 hodine, aj pred večerným premietaním o 19. hodine,“ hovorí Viera Pakánová, riaditeľka TV Mistral Michalovce.

V Rožňave bude sprievodným podujatím akcia v spolupráci s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského nazvaná „Nerušte ma, čítam!“. Uskutoční sa v deň festivalu vo štvrtok 8. júna na Námestí baníkov. Premietanie filmov bude v kine Apollo v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici,“ prezrádza Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožnave.  .

V Spišskej Novej Vsi sa bude premietať v kine Mier vo štvrtok 8. júna v časoch o 9.00, 11.00 a 13.00 hodine. „Pri Spišskom osvetovom stredisku funguje klub amatérskych filmárov, ktorí v deň premietania na Spiši – teda 8. júna využijú prítomnosť hostí z festivalu a organizujú si workshop na praktickú tému tvorby a financovania reportáží,“ hovorí Vladimíra Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska.

O festivale

Medzinárodný festival lokálnych televízií bol založený v roku 1995 vďaka zmene v politickom a ekonomickom systéme a vďaka snahe jednej zo vznikajúcich slovenských lokálnych televízií. Vznikol ako svojpomocná snaha a v tomto duchu pokračuje dodnes. Festival Zlatý Žobrák pomohol svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov lokálnych televízií definovať ideu lokálnych a regionálnych médií, a to nie len vo východnej Európe, ale aj v rámci celého európskeho kontinentu. Organizátori festivalu stále považujú túto časť mediálneho priestoru za neoceniteľnú súčasť budovania demokratických princípov a ekonomického rozvoja.

Predsedom poroty festivalu Zlatý žobrák 2017 bude Rogger Worrod zo Švajčiarska. Za lokálne televízie sú členmi poroty Marcel Děkanovský a Karin Ragulová zo Slovenska. Produkčné spoločnosti v porote zastupujú Ovidiu Dumitrana z Rumunska a James Sutherland-Smith z Veľkej Británie. Sekciu mladých autorov zastupujú Talianka Elena Romanato a Darko Kovič zo Srbska.

Záver aj s oceneniami z okresných miest

Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení v jednotlivých kategóriách bude v sobotu 10. júna 2017 v Dome umenia v Košiciach. Ocenenia niektorým víťazom odovzdajú primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný, primátor Michaloviec Vilam Záhorčák a viceprimátor Rožňavy Dionýz Kémeny.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore