Tlačové správy

IT talenty z celej SR sa stretnú už na 12. ročníku súťaže na TUKE

12. ročník súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR

V piatok 23. júna 2017 bude TUKE organizačne zabezpečovať už 12. ročník národného kola súťaže študentov  stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológii.

Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE, Boženy Němcovej 7 od 8:30 hod. za účasti  zástupcov IT priemyslu (partnerov súťaže) a akademickej sféry. Samotná súťaž bude prebiehať v priestoroch laboratórií Katedry počítačov a informatiky.

Do národného kola postúpilo zo školských kôl takmer 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré budú súťažiť v dvoch kategóriách. V prvej kategórii HS3 bude úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete. V druhej kategórii UNI budú obdobný problém riešiť jednotlivci zo stredných a vysokých škôl.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a viac ako 80 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle. V minulých rokoch si odniesli v jednotlivých kategóriách viacero prvenstiev a ocenení.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 12. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční v rámci Tlačovej konferencie organizovanej pri príležitosti oficiálnho otvorenia aktivít projektu IT AKADEMIA, ktore sa bude konať v septembri 2017 v Bratislave za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Súťaž NAG 2017 je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Viac informácií tu: http://itakademia.sk.

Informácia o súťaži je uverejnená aj na: http://www.netacad.sk

Kontakt:

doc. Ing. František Jakab, PhD. (0905 715 816)

 

 

Program súťaže (23.06.2017):

8:00 – 8:30   Príchod účastníkov (Nová knižnica TUKE, Areal TUKE)

Raňajšia káva / občerstvenie na mieste v konferenčných priestoroch

8:30 – 8:50  Slávnostné otvorenie súťaže

  • Jakab, TUKE
  • Čižmár, TUKE
  • Bordak, Cisco Systems Slovakia, s.r.o.
  • Galgoci, AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
  • Džbor, T-Systems Slovakia, s.r.o.
  • Poruban, TUKE

9:00 – 18:00 Teoretická a praktická časť v zmysle harmonogramu súťaže laboratória KPI FEI TUKE, 5. poschodie, Hlavná budova TU

07.30 – 15.00 Konferenčné priestory budú využívane ako čakací priestor pre účastníkov, ktorí odchádzajú na súťaž priebežne podľa harmonogramu.

26.6.2016    Zverejnenie výsledkov súťaže na stránkach www.netacad.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore