Tlačové správy

Perly poznania

Tajomstvá v literatúre

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre milovníkov dobrých kníh v rámci projektu Tajomstvá v literatúre vedomostnú súťaž Perly poznania v mesiacoch jún až október 2017 pre širokú verejnosť v troch vekových kategóriách. Súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk, ktorý je hlavným partnerom projektu.

„Cieľom projektu Tajomstvá v literatúre, ktorého súčasťou je aj vedomostná súťaž pod názvom Perly poznania je zvýšiť informovanosť o slovenskej tvorbe, podporiť čítanie v každom veku“ rozhovorila sa o súťaži pracovníčka knižnice Helena Eleková a pokračovala „V rámci vedomostnej súťaže, ktorá bude realizovaná v štyroch kolách  pre tri vekové kategórie chceme prezentovať literárnu tvorbu pre deti, mládež aj dospelých, lebo často tvorí zásobáreň informácií a skúseností. Jednotlivé kolá budú hodnotené, súťažiaci budú zbierať za správne odpovede „perly“. Súťažné otázky nie sú ťažké, sú zamerané na vyhľadávanie literárnych diel, autorov, úryvkov kníh tak, aby sme súťažiacich naviedli k čítaniu. Čítať a prečítať si knihu, ktorú možno na základe krátkeho úryvku prostredníctvom tejto súťaže objavia“ dodala pracovníčka.

 Súťaž Perly poznania je zameraná na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania vzdelanosti a informovanosti detí, mládeže i dospelých. Má za úlohu netradičnými a kreatívnymi formami práce s knihou vytvoriť pozitívny vzťah ku knihe.

V mesiaci jún 2017 prebieha prvé kolo pre všetky tri vekové kategórie. Do súťaže sa môžu záujemcovia zapojiť v ktoromkoľvek kole. Viac informácií, ako aj samotné súťažné otázky sa dozviete priamo v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, alebo na webovej stránke knižnice www.kniznica-rv.sk. Projekt Tajomstvá v literatúre a súťaž Perly poznania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore