Aktuality

Východniari-novinári: … do roka a do dňa…

Parafráza tohto známeho výroku Jána Kozinu Sladkého z Jiráskových Psohlavcov je priam ušitá na udalosť, ktorou pred pár dňami žurnalisti z východného Slovenska korunovali svoje snaženie, zúročené vo výsledkoch 22. ročníka autorskej súťaže novinárov z východoslovenského regiónu. Táto najstaršia novinárska súťaž na Slovensku totiž už pozná svojich víťazov za rok 2016. Pripravila ju Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach s výdatnou finančnou podporou a pomocou spoluorganizátora súťaže Literárneho fondu – výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave.

Odbornú porotu, ktorej predsedal prof. PhDr. Karol Horák, CSc. nominovaný Literárnym fondom, tvorili aj dve renomované novinárky: Mgr. Viera Horniaková a PhDr. Tatiana Snitková. Do súťaže sa prihlásilo sa 53 autorov so 99 príspevkami a 10 fotografov s 27 fotografiami. Podľa konštatovania poroty počet prihlásených autorov i prác bol porovnateľný s predchádzajúcimi ročníkmi, čo len potvrdzuje trvalý záujem novinárov z východného Slovenska porovnávať vzájomne svoju prácu. Ako zdôraznil predseda poroty prof. K. Horák: „Súťaž mala solídnu úroveň a autori prihlásenými príspevkami presvedčili, že ich tvorba znesie aj nadregionálne komparáciu“.

Ako „najsilnejšiu(aj vzhľadom na počet prihlásených príspevkov) porota označila kategóriu A1 a tradične kategóriu C – beletristické žánre. Naopak, podľa konštatovania porotcov mrzí nižší záujem o kategóriu analytických žánrov v elektronických médiách. Na strane druhej je však potešiteľným fakt, že súťaž z roka na rok oslovuje nielen známe novinárske osobnosti z oboch východoslovenských regiónov, ale aj študentov masmediálnych odborov a začínajúcich autorov, ktoré svoje miesto pod mediálnym Slnkom ešte len hľadajú. „Osobne ma mimoriadne potešil fakt, že po viacerých rokoch absentovania súťaž zaregistrovali aj naši fotoreportéri J a do súťaže poslali svoje snímky, ktoré svojou kvalitou a nevšedným spracovaním určite prekračujú regionálny priestor – nepochybne totiž obstoja aj v silnej celoslovenskej konkurencii“, zdôraznila predsedníčka RO SSN Košice Beáta Penxová-Mačingová.    

Úspešným kolegom ešte raz blahoželáme a pre všetkých ostatných inšpiratívny motivačný odkaz – o rok môžeme blahoželať práve Vám J J J

Beáta Penxová-Mačingová

Výsledky 22. ročníka autorskej súťaže novinárov z východoslovenského regiónu za rok 2016:

Aspravodajské žánre

Podkategória: A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

  1. Katarína GÉCZIOVÁ                                       Korzár

2. Jaroslav VRÁBEĽ                                            Korzár

3. Andrea TICHÁ                                                 Chemosvit

3. Simona IVANČÁKOVÁ                                  TASR

Podkategória:             A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1.Viktor WURM                                                       Rádio Košice – TV Košice

2. Marta MOCHNACKÁ                                        Bardejovská televízia

3. Marek VNENČÁK                                               TV Markíza

 

B analytické žánre

Podkategórie:        B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 1. Michal FRANK                                                  Prešovské noviny

2. Jozef JURČIŠIN                                                Veľkošarišan

3. Magda HABUROVÁ                                         Zemplínske noviny

3. Vladimír MEZENCEV                                    Slovenský rozhľad + Korzár

Podkategória: B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1. Miroslav TALAVAŠEK                                    RTVS – Rádio Regina

2. Ivana BAJEROVÁ                                           Rádio Košice – TV Košice

3. Lukáš MANO                                                    RTVS – Rádio Slovensko

 

Cbeletristické žánre

Podkategória:             C1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

1. Eva BOMBOVÁ                                                Evanjelický východ

2. Lucia RADZOVÁ                                             Zajtrajšie noviny

3. Janka ŠTEFKOVÁ                                           Prešovský večerník + Nový čas pre ženy

3. Gabriela KRESTIÁN KUCHÁROVÁ           Zajtrajšie noviny

 Podkategória:                C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1.Silvia KOŠŤOVÁ                                                RTVS – TV Košice

2. Mária ČIGÁŠOVÁ                                           Rádio Lumen

3. Ľuba KOĽOVÁ                                                RTVS – TV Košice

3. Milan KOLCUN                                            voľný novinár pre TV Košice

 

Dnovinárska fotografia

 1. Miroslav VACULA                                     www.kosicke spravy.sk

2. Veronika JANUŠKOVÁ                            Košice:dnes

3. Judita ČERMÁKOVÁ                                Korzár

 

E – študentský príspevok (žáner ani médium nie sú vymedzené)

1.Simona ANTOLOVÁ                            Unipo Press

2. Eliška MICHALOVÁ                            Študentský rozhlas Košice

3. Sonja TOKÁROVÁ                               Unipo Press

 

Fprémia

František IVÁN                                                                                                                TASR

Zápisnica z rokovania odbornej poroty: novinárska súťaž za 2016_výsledky_zápisnica poroty

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore