Tlačové správy

Výstava Jonsyho Gálla vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach je návratom k človeku a ľudskosti

Tvorba košického výtvarníka Jonsyho Gálla rezonuje predovšetkým v košickom regióne približne od roku 2010. Je neoddeliteľnou súčasťou kultúry východného Slovenska, ktorá reprezentuje okrem iného vzťah umelca a jeho rodiska. Autorova poetika sa v priebehu rokov prirodzene vyvíja, čo signalizuje aj maliarova nadchádzajúca výstava „Obrazne povedané“, sprístupnená verejnosti od 11. júla až do 27. októbra 2024 v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Vernisáž sa uskutoční v deň otvorenia výstavy o 17:00 a v rámci programu vystúpi svetovo uznávaný violončelista Jan Bogdan.

Pôjde v poradí o osemnástu výstavu umelca, ktorého diela oslovujú divákov predovšetkým expresívnou farebnosťou, zobrazením každodenného života v jeho prostote a triviálnosti a bez akejkoľvek rozpačitosti. Gállovu figuratívnu maľbu na rozdiel od jemne ironického zátišia charakterizuje priznaná vážnosť a emocionalita (spoluúčasť na prežívaní, láska, súcit, empatia) obsiahnutá v perspektíve, s akou sa umelec díva na človeka. Výtvarník citlivo zachytáva jeho rozpoloženie prostredníctvom maľby, no nehodnotí ho z odstupu,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Lenka Šafranová.

Výstava približuje umelcovu tvorbu za ostatných päť rokov a jej prevažnú časť tvorí práve figuratívne umenie. Gáll zdôvodňuje túto preferenciu slovami: „Napriek záujmu o každodenné veci okolo nás, tým najdôležitejším v tvorbe pre mňa ostáva človek a jeho osud.

Po výstave „Lajči Báči – Ľudovít Feld 1904 – 1991“, ktorú si návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach mohli vychutnať do 30. júna, je prehliadka diel Jonsyho Gálla „Obrazne povedané“ ďalšou neprehliadnuteľnou a výnimočnou výstavou, ohlášajúcou naliehavý návrat k človeku a ľudskosti. „Dištancia od Gállových portrétov nie je pre ich porozumenie a prežívanie diel nevyhnutná. Ten, kto sa postaví pred maľbu spiacej Esterky, pocíti nehu i spriaznenosť, lásku i potrebu ochrany, strach o dievčatko, ktoré je ponorené do sveta snov tak hlboko, až pozorovateľa na okamih premkne úzkosť, že sa dieťa z ďalekej cesty nevráti,“ uzatvára Lenka Šafranová.

Mgr. Lenka Šafranová, PhD., vedúca Oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Telefón: +421 917 546 617

Web: https://www.vsmuzeum.sk/

Email: lenka.safranova@vsmuzeum.sk

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore