Tlačové správy

Križovatka VSS v Košiciach bude stavebne ukončená 31. júla 2017, podľa projektovej dokumentácie

Spustenie dopravy závisí už len od vydania právoplatných povolení na užívanie stavby.

Podľa dnešných (28. 7. 2017) informácií z Eurovie SK, zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovaním prác bežia legislatívne procesy- konania, vydávanie rozhodnutí, ich doručovanie zúčastneným stranám, čo je nevyhnutné na to, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Stavbári už majú na križovatke a v jej okolí spravené takmer všetky vodorovné dopravné značenia, navyše,  nad rámec projektovej dokumentácie budujú v okolí križovatky pre Košičanov nové chodníky so živicovým povrchom. Trakčné vedenia, nové moderné osvetlenie, ale aj samotná električková trať boli odskúšané, všetko funguje tak ako má.

Riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint uviedol, že po stavebnom ukončení modernizácie križovatky VSS ich ešte čakajú rôzne terénne úpravy, revitalizácia zelene a podobne.„Ako sme  už viackrát deklarovali, všetky stavebné  práce v rámci  modernizácie električkových tratí musíme mať ukončené na budúci rok. Preto, ak ten – ktorý úsek urobíme  podľa časového  harmonogramu, neznamená to, že musíme z úseku odísť preč.  Záleží nám totiž  na tom, aby stavba bola urobená kvalitne nielen po stavebnej, ale aj estetickej stránke.“ 

Križovatka VSS, jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v meste, bola pred rekonštrukciou a modernizáciou, enormne zaťažená. Podľa odborníkov, cez križovatku prešlo za 24 hodín vyše 58 tisíc motorových vozidiel, z toho 17 % ťažkých, nákladných. Križovatku tvorí celkovo 8 električkových výhybiek a 8 krížení koľajníc, ktorých stav bol pred modernizáciou vyhodnotený ako veľmi vážne narušený. Predovšetkým kamiónová doprava sa „podpísala“ pod silné zdeformovanie a poškodenie výhybiek. Celková rekonštrukcia a modernizácia zvýši nielen komfort, ale najmä bezpečnosť prejazdu križovatkou.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore