Košice

Prehľad podujatí 37. týždeň – 08.09.2017

PONDELOK                Divadlo Thália

11.septembra              Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                              Témy TB:

  •                                  5. premiéra sezóny 2016/2017 Akí sú Maďari? – hudobný sprievodca pre hostí a domácich (premiéra 14.9.2017, o 19:00 hod.)
  •                                  Predstavenia divadelnej sezóny 2017/2018

                                         Hostia TB:

  •                                Czajlik József – riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
  •                                  Forgács Miklós – dramaturg Divadla Thália v Košiciach

________________________________________________________

 UTOROK                      Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

12. septembra             Dom umenia, Moyzesova 66 – riaditeľňa, KE

10:00                              Témy TB:

  •                                 Nová 49. koncertná sezóna 2017/2018 Štátnej filharmónie Košice
  •                                  47. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Hostia TB:

  •                                Július Klein – riaditeľ ŠfK
  •                                  Lucia Potokárová – námestníčka umeleckej prevádzky ŠfK
  •                                  Mariana Lechmanová – PR manažérka ŠfK

 _________________________________

 INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – ZÁKUTIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

Piatok až nedeľa 8.-10. septembra 2017, pred budovou Štátnej vedeckej knižnice,  Hlavná 10, KE  – Potulky mestom Košice na tému: Zákutia Ústavného súdu SR.  Navštívite priestory, ktoré nie sú bežne prístupné pre verejnosť. Kde bývajú (a bývali) ústavní sudcovia? Ako vyzerá pracovňa predsedníčky ÚS SR? Čo bolo na mieste areálu ÚS SR v stredoveku i neskôr? Ktoré slávne diela z galérií a múzeí zdobia ÚS SR? Dejiny slovenskej top inštitúcie. Milan Kolcun sprevádza v piatok (8. september) o 15:30 a 17:00, v sobotu (9. september) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (10. september) o 12:00, 14:00 a15:30 o 17:00.

Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 TANCUJ, TANCUJ

Sobota 9. septembra od 13:30 hod., Kultúrny dom Kechnec – Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov. Na súťaži sa zúčastní takmer 250 účinkujúcich z deviatich folklórnych kolektívov z Košického kraja, predstavia s jedenástimi súťažnými choreografiami. Prehliadka je súčasťou Putovného festivalu údolia Bodvy a Rudohoria.

Viac na https://web.vucke.sk/sk/novinky/najlepsie-subory-sobotu-sutazi-tancuj-tancuj.html

(Podrobnosti v TS)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PREDNÁŠKA  ŠPIČKOVÉHO  ODBORNÍKA  Z  NÓRSKA

V utorok 12. septembra 2017 o 10:00 hod., zasadačka dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9 (Blok A – hlavná budova TUKE) na 4. poschodí – prednáška emeritného profesora Arne Espelunda z Nórska na tému: Výroba železa v  Trøndelagu  v keltsko-rímskom období, ktorá mapuje 2000 ročnú históriu metalurgie. Profesor Espelund do Košíc pricestuje v rámci svojho prednáškového turné po európskych krajinách na pozvanie Občianskeho združenia Slovenská železná cesta, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Arne Ernelund (1929) je emeritným profesorom metalurgie na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) v Trondheime a zanieteným popularizátorom archeometalurgie. Zúčastnil sa na viacerých archeologických výskumoch v Nórsku, Švédsku, Grónsku a na Islande. Je autorom deviatich kníh a množstva odborných článkov o výrobe železa ešte z pred obdobia Vikingov. Jeho texty vyšli preložené do siedmich jazykov, vrátane angličtiny, nemčiny, a francúzštiny.

Účasť je potrebné potvrdiť do 10. septembra 2017 na adrese: martina.dzupkova@tuke.sk .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KONFERENCIA  O  SOCIÁLNYCH  SLUŽBÁCH

Streda 13. septembra 2017 od 9:00 hod., Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova ul., Košice – šiesty ročník konferencie, ktorú pripravuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho. Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom konferencie je priblížiť potrebu a legislatívnu úpravu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Viac na https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/aktuality/temou-konferencie-osetrovatelska-starostlivost.html

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DEŇ ZDRAVIA  A  SOCIÁLNEHO  PORADENSTVA

Streda 13. septembra 2017 od 9.00 do 14.00 hod., Úrad Košického samosprávneho kraja, – 4. ročník podujatia, ktoré pripravuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s., krajská pobočka Košice, Ligou proti rakovine, Národnou transfúznou jednotkou, Slovenským červeným krížom, Úniou nevidiacich Slovenska, Zväzom diabetikov Slovenska, strednými odbornými školami na Kukučínovej a Moyzesovej ulici, Dobrovoľníckym centrom Košického kraja a Dobrovoľníckym centrom Košíc. Od 8.00 do 10.00 odber krvi v Zrkadlovej sále Úradu KSK.

K dispozícii bude: prevencia rakoviny hrubého čreva, nafukovačka – maketa hrubého čreva, analýza ľudského tela – zistenia % telesného tuku a vody v organizme, určenie BMI indexu, podiel minerálov,  proteínov,  objem svalového tkaniva, odhad biologického veku a pod.; meranie celkového cholesterolu, meranie krvného tlaku, vyšetrenie materských znamienok kožným lekárom, meranie CO vo výdychu (pre fajčiarov), nácvik správnej techniky čistenia zubov  (prevencia v dentálnej starostlivosti – CURAPROX). Každý získa individuálne vyhodnotenie výsledkov s odporúčaním na prevenciu.

 _____________________________________________________

 OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 _____________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore