Tlačové správy

Ústavný súd SR sa zúčastní na IV. kongrese Svetovej konferencie o ústavnom súdnictve

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) sa ako riadny člen Svetovej konferencie o ústavnom súdnictve 11. – 14. septembra 2017 zúčastní na IV. kongrese Svetovej konferencie o ústavnom súdnictve, ktorý sa organizuje v litovskom Vilniuse.

Ústavný súd Slovenskej republiky na spomínanom podujatí reprezentuje v zastúpení predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej sudkyňa Marianna Mochnáčová. Hlavnou témou kongresu je „Právny štát a ústavné súdnictvo v modernom svete“.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore