Aktuality

Aj médiá (sa) môžu nominovať na ocenenie Roma Spirit 2017!

Roma Spirit už po deviaty raz vyzdvihne a upriami pozornosť verejnosti na fungujúce príklady, ako zlepšovať život a postavenie Rómov a spolunažívanie s majoritou na Slovensku. V kategórii Médiá je možné na ocenenie Roma Spirit 2017 nominovať výnimočné programy, relácie, články, reportáže, online portály, blogy, samotné médium či konkrétneho novinára, redaktora zaslaním nominačného formulára poštou, e-mailom alebo vyplnením http:/// priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 15. septembra.

„Dnes, ešte viac ako v minulosti, je potreba oceniť prácu tých, ktorí neváhajú písať a šíriť správy o rómskych témach pravdivo a objektívne, či prinášajú verejnosti pozitívne a vyvážené správy o živote Rómov na Slovensku v snahe narúšať zabehnuté stereotypy panujúce v majoritnej spoločnosti o rómskej menšine,“ hovorí Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), jedného z troch vyhlasovateľov Roma Spirit 2017.

Po prvýkrát bolo ocenenie v kategórii Médiá udelené v roku 2010 Divadlu Romathan Košice. Laureátom v minulom ročníku (Roma Spirit 2016) sa stalo občianske združenie Ľudia proti rasizmu o.z. s kampaňou Zastavme šírenie nenávisti na internete (2016).

Roma Spirit je dnes v podstate jediný formát verejného spoločenského docenenia a podpory pre tých, ktorí svoj život zasväcujú jednej z najzložitejších spoločenských tém na Slovensku,“ vyhlásila štatutárka združenia Ireana Bihariová. V ďalších ročníkoch sa laureátmi ocenenia stali: bratislavská Gipsy TV (2015), redaktor Rudolf Sivý (2014), Andrej Bán (2013) a Janette Mazíniová (2011).

„Nominácia je poďakovanie pre ľudí, ktorí sa venujú témam, ktoré iní odsudzujú a neveria v ich riešenia. Oni veria –  a ich presvedčenie a nádej v zlepšenie dokáže motivovať aj iných,“ vyhlásila novinárka a redaktorka Jarmila Vaňová, laureátka ocenenia Roma Spirit 2011. „Ako Rómovia potrebujeme cítiť, že aj iným záleží na súčasnej situácii a že v tom nie sme sami,“ dodala.

Ocenenie Roma Spirit 2017 sa udeľuje v siedmich kategóriách: Osobnosť, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Kultúra, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka. Všetky prijaté nominácie vyhodnotí a finálové nominácie vyberie Prípravný a organizačný výbor Roma Spirit 2017. Laureáta každej zo siedmich vyhlásených kategórií z 21 finálových nominácií (z toho z 3 v kategórii Médiá) vyberie Odborná porota a porota Čin roka 26. novembra 2017 v deň slávnostného odovzdávania ocenení. Záznam z udeľovania prestížnych ocenení, ktoré sa teší úcte v radoch Rómov aj Nerómov, odvysiela, už tradične, Dvojka RTVS.

Záštitu nad Roma Spirit 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit 2017 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity.

www.romaspirit.sk

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. www.romaspirt.sk

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku. www.acec.sk

Tlačová správa

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore