Košice

Prehľad podujatí 43. týždeň – 20.10.2017

PONDELOK             Košický samosprávny kraj

23. októbra              Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48, KE

9:00                            25. zasadnutie Zastupiteľstva KSK, posledné vo volebnom období


Z programu:
Úprava rozpočtu; Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020; Návrh VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK na školský rok 2018/2019; Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP; Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Celý program a všetky materiály:

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=82

_______________________________________________________

 UTOROK                         Zastúpenie Európskej komisie v SR a Technická univerzita KE

24. októbra                     Technická univerzita – knižnica, ul. B. Němcovej 32, KE

9:30                                   Diskutujeme o budúcnosti EÚ

Program a hostia

Diskusia o budúcnosti Európy (9:30 – 10:30)

 • Dušan CHRENEK, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Ladislav MIKO, zástupca Generálneho riaditeľa, GR pre Zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

MÉDIÁ: Príležitosť pre individuálne rozhovory 10:30 – 11:00

Inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky (11:00 – 13:00)

 • Ladislav MIKO, zástupca Generálneho riaditeľa, GR pre Zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia
 • Miloš GRAJCÁR, riaditeľ odboru, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Anton ČIŽMÁR, prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach
 • Pavol MIROŠŠAY, výkonný riaditeľ, IT Valley Košice
 • Ladislav HORVÁTH, riaditeľ, Oddelenie inovácií a energetickej stratégie, U.S. Steel Košice

MÉDIÁ: Príležitosť pre individuálne rozhovory po 13:00 

___________________________________________________

STREDA                           Štátne divadlo

25. októbra                     Malá scéna ŠD – foyer, Hlavná 76, KE

9:00                                   Téma TB:

Pripravovaná premiéra opery G. Verdiho Falstaff 

          Hostia TB:

 •                                    Karol Kevický – riaditeľ opery
 •                                    Jiří Menzel – režisér
 •                                    Martin Leginus – dirigent
 •                                    Tomáš Moravec – scénograf
 •                                    Peter Hochel – dramaturg
 •                                    Lucie Kašpárková a Peter Mikuláš – sólisti

_______________________________________________

 ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj
26. októbra                Štátne divadlo, Hlavná ul. 58, KE
11:00                          Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení KSK – Ceny KSK, Ceny predsedu KSK a Plakety predsedu KSK 18  jednotlivcom a 6 kolektívom

________________________________________________

INÉ

KONTROLNÝ  DEŇ  NEMOCNICE

Pondelok 23. októbra 2017 o 14:30 hod., Nemocnica, Špitálska 2, Michalovce – posledný oficiálny kontrolný deň nemocnice novej generácie Michalovce pred jej otvorením.

 (Pozvánka v prílohe)

pozvánka_MI_nemocnica_kontrolný de

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRÁVNA  VOĽBA  POVOLANIA

Utorok a streda 24. a 25. októbra 2017 od 9:00 do 17:00 hod., SOŠ Ostrovského 1, Košice – Košický samosprávny kraj pozýva na najrozsiahlejšiu prezentáciu možností vzdelávania na stredných školách Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu. Žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov získajú prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. Súčasťou bude  v utorok 24. októbra 2017 od 10:00 hod. aj konferencia  Bližšie k žiakom aj k zamestnaniu pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl, výchovných a kariérnych poradcov a zástupcov zamestnávateľov i úradov práce.
Podujatie sa koná aj v ďalších mestách:

 • Košice – 24. – 25.  októbra, SOŠ Ostrovského
 • Michalovce – 25. októbra, Gymnázium P. Horova,
 • Spišská Nová Ves –  24. –  25. októbra SOŠ drevárska
 • Rožňava –  26. októbra, Obchodno – kultúrne centrum
 • Gelnica – 26. októbra, Gymnázium SNP 1

(TS v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OBCE  KOŠICKÉHO  DOMÍNIA

Utorok 24. októbra 2017 o 16:00 hod., Regionálne oddelenie Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice – prednáška Dejepisného spolku a  VKJB na tému: Obce košického domínia v obraze tereziánskych reforiem, lektor: Mgr. Anton Medvec

(Pozvánka v prílohe)

pozvánka_VKJB

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

LIBAGALIBA

Sobota 21. októbra 2017 od 10:00 hod., Veľké Trakany – 7. svätomartinský festival LIBAGALIBA – husacie hody a jarmok domácich produktov. Pripravuje ho Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci a Obec Veľké Trakany. Okrem vystúpení folklórnych skupín a súborov uvidíte ukážky ľudových zvykov a tradícií, varenie lekváru, driapačky, mrvenie kukurice, šliapanie kapusty, dedinské detské hry, zeleninové a ovocné kompozície. Na jarmoku domácich produktov môžete ochutnať husacinu, ale i mladé víno. O 14:45 hod. vyhodnotia súťaž v príprave husaciny.

_________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_____________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore