Tlačové správy

Deň otvorených dverí na TUKE 2017

Pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  sa v utorok 24. októbra 2017 na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí na TUKE 2017.

Cieľ Dňa otvorených dverí

Technická univerzita v Košiciach každoročne organizuje podujatie pod názvom Deň otvorených dverí, ktorý je zameraný na propagáciu jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Takýmto spôsobom sa usiluje osloviť najmä študentov základných a stredných škôl a širokú verejnosť a predstaviť im akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.

„Je to čas, keď univerzita otvára svoje priestory nielen žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na našej univerzite, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o jej chod a vedeckú činnosť,“ hovorí Stanislav Kmeť, rektor univerzity.

TUKE si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia a preto motív tohto ročníka DOD znie „65 rokov rozvíjame a šírime poznanie“. Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a generálnym partnerom je Slovenský plynárenský podnik.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy.

 Sprístupnené priestory

Jednotlivé fakulty TUKE vyčlenia priestor aj na priamy kontakt so záujemcami o štúdium na univerzite a distribúciu propagačných materiálov. Okrem toho im sprístupnia zväčša tri excelentné laboratóriá, v ktorých predvedú ukážky svojej činnosti, a celouniverzitné pracoviská: Univerzitnú knižnicu, Ústav výpočtovej techniky, Študentské domovy a jedálne a Bezbariérové centrum.

Informácie

Novinári, ktorí majú záujem o interview s rektorom TUKE môžu kontaktovať Ing. Katarína Valentová, kancelára rektora TUKE.

Kontakt: katarina.valentova@tuke.sk alebo 0905 694 147.

dod.tuke.sk, www.tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore