Tlačové správy

Verejné ocenenia pre 18 jednotlivcov a 6 kolektívov z Košického kraja

Na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja vo štvrtok 26. októbra 2017 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdá predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 18 jednotlivcom a šiestim kolektívom.

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. V roku 2017 prevezmú Cenu KSK štyria jednotlivcov a jeden kolektív. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získajú rovnako štyria jednotlivci a jeden kolektívy. Plaketu predsedu KSK odovzdá Zdenko Trebuľa desiatim jednotlivcom a štyrom kolektívom.

Cena Košického samosprávneho kraja

 • Hnojňaňe z Mihaľovec, folklórny súbor
 • MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UPJŠ Košice
 • Jeho Excelencia, vladyka Milan Chautur, CSsR, eparchiálny biskup gréckokatolíckej cirkvi
 • Jozef Móder, bývalý reprezentant ČSSR a majster Európy vo futbale
 • Štefan Mráz, podnikateľ a podporovateľ umenia

Cena predsedu KSK

 • Marián Angelovič, novinár
 • Lucia Cangárová, riaditeľka Územ. spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto
 • Mikuláš Hintoš, dlhoročný predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice
 • Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Ľubomír Rohoň, lekár – internista

 Plaketa predsedu KSK

 • Štefan Bašták, starosta obce Slavošovce a poslanec Zastupiteľstva KSK
 • Mária Brdárska – Janoška, nositeľka tradícií z Rejdovej
 • Anton Briňarský, dirigent Mestskej hasičskej dychovej hudby Sečovce
 • Stromíš, folklórna skupina z Vlachova
 • Knižnica pre mládež mesta Košice, kolektív pracovníkov
 • Kolektív autorov publikácie Potulky dejinami Plešivca – László Kardos, Ing. Juraj Ronec, Mgr. Alexander Derda
 • Ján Kunca, bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. Á. Komenského v Košiciach
 • RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., odborník v biofyzike
 • Michal Savčák, in memoriam, stredoškolský profesor na Gymnáziu v Sobranciach
 • Milena Schmiedt, umelkyňa z Medzeva
 • Juraj Sobek, lekár a poslanec Zastupiteľstva KSK
 • Lenka Šoldrová, vedúca mažoretkového klubu Cheeky Girls Krompachy
 • Irena Urbanová, vedúca Divadelného súboru Radosť z Trsteného pri Hornáde
 • Základná umelecká škola Trebišov, kolektív pracovníkov

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128

+ 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore