Aktuality

Novinár = staviteľ „budov“ v povedomí verejnosti

Je veľa profesií, vďaka ktorým okolo nás pribúdajú nové domy, cesty a mnohé ďalšie diela s takpovediac hmatateľnou podobou. Je ale veľa takých povolaní, ktorých hodnota sa nedá vôbec odmerať – napríklad vizuálnou podobou vytvoreného. Napriek tomu by však bez tvorcov takýchto hodnôt bol náš svet chudobnejší o mimoriadne dôležité súvislosti – vzdelanie, kultúru, vedu… Potvrdilo to aj slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorí sa vo štvrtok 26. októbra 2017 v Štátnom divadle v Košiciach zúčastnili na odovzdávaní najvyšších ocenení regionálnej samosprávy. Z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu si Cenu KSK prevzali štyria jednotlivci a jeden kolektív, Cenu predsedu KSK získali rovnako štyria jednotlivci a jeden kolektív a Plaketu predsedu KSK si prevzali desiati jednotlivci a štyri kolektívy.

Aj tentoraz, rovnako ako v minulých rokoch, mala svoje „želiezko v ohni“ Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach – na udelenie verejného ocenenia nominovala kolegu Mariána Angeloviča. A tak si Angel – ako mu familiárne hovoria kolegovia a kamaráti – prevzal z rúk župana Cenu predsedu KSK. Ocenenie k životnému jubileu – 60. narodeninám –  je zároveň prejavom uznania za dlhoročnú tvorivú prácu M. Angeloviča, za jeho pôsobenie vo verejnom živote i v orgánoch stavovskej novinárskej organizácie. Jedným slovom za prácu, za ktorou síce nezostávajú múry domov, ale aj napriek tomu je mimoriadne cenná. Lebo novinár stavia povedomie národa, dopĺňa poznanie ľudí, vytvára priestor na názory, dáva podnety na diskusiu. Jeho práca je prchavá a rýchlo sa rozplynie v čase, no má veľkú silu, na ktorú sa spolieha celá spoločnosť.

M. Angelovič sa novinárskej profesii venuje už viac ako 30 rokov. Po maturite v Krompachoch v roku 1976 prišiel študovať do Košíc. V roku 1981 nastúpil na miesto redaktora podnikových novín Oceľ východu (VSŽ), odkiaľ po 12. rokoch prešiel pracovať do redakcie košického denníka Večer. Neskôr patril k prvým zamestnancom nového denníka Korzo, pôsobil tiež v denníkoch Pravda a Národná obroda. V súčasnosti viac ako desať rokov pracuje pre tlačovú agentúru SITA. Vo svojich autorských materiáloch v regionálnych a celoslovenských denníkoch, ale aj v agentúre, prináša pravdivé a neskreslené informácie o dianí v Košickom kraji, o problémoch i úspechoch, ktoré región dosiahol, o radostiach i starostiach jeho občanov.

Píše s hlbokou znalosťou problematiky, s prehľadom a poznaním súvislostí. Jeho články sú spoľahlivou databázou informácií, na ktoré sa spoliehajú aj ďalší autori. Vďaka dlhoročnej novinárskej práci dokonale pozná Košický kraj a ľudí, ktorí v ňom žijú. Aktívne pôsobí aj ako fotograf,  spolupracoval s viacerými týždenníkmi.

Okrem aktívnej  novinárskej práce sa angažoval aj v spoločenskom dianí, napr. v Slovenskom zväze invalidov. Už siedmy rok je komisárom Slovenskej knihy rekordov, ktorá mapuje významných jedincov a kolektívy a ich výnimočné výkony v rôznych oblastiach, pričom viacerí z nich sú zapísaní dokonca v Guinessovej knihe rekordov (napr. Košičan Juraj Barbarič, košická Štvorylka). RO SSN v Košiciach s vďakou oceňuje aj jeho viacročnú aktivitu ako člena výboru – náš región zastupoval v Predstavenstve SSN a neskôr pôsobil v Kontrolnej komisii SSN.

V mene RO SSN Košice kolegovi M. Angelovičovi ešte raz srdečne blahoželáme!

 Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore