Košice

Prehľad podujatí 48. týždeň – 24.11.2017

PONDELOK                   KOSIT a.s.

27. novembra                Mestská časť Košice-Juh, Oštepová 2, KE

9:00                                  Téma TB:

Otvorenie pilotného projektu podzemného kontajneroviska

                                           Hostia TB:

 •                                 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice
 •                                  JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta MČ Košice-JUH
 •                                  Ing. Marián Christenko – generálny riaditeľ KOSIT a.s.

(Pozvánka v prílohe)

 _______________________________________________________

 PONDELOK                  Diebold Nixdorf  

27. novembra                Double Tree by Hilton – miestnosť: Symphony,  Hlavná 1, KE

11:30                                Témy TB:

 •                                Otvorenie Globálneho IT centra spoločnosti Diebold Nixdorf v KE
 •                                  Plány spoločnosti súvisiace s jej rozvojom v najbližších mesiacoch s očakávaným rastom až do 400 zamestnancov
 •                                  Nová budova globálneho centra na Moldavskej ulici v Košiciach

                                         Hostia TB:

 •                                Olaf Heyden – člen rady riaditeľov spoločnosti Diebold Nixdorf
 •                                Peter Hirko – riaditeľ košického globálneho centra
 •                                predstavitelia kraja a mesta
 •                                zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a IT sektora

Účasť potvrdiť  do 24.11.2017 do 17:00 hod. na adrese: peter.hirko@dieboldnixdorf.com 

______________________________________________________

 ŠTVRTOK                   Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB)

30. novembra            VKJB – konferenčná miestnosť 1. posch., Hviezdoslavova 5, KE

9:30                               Téma TB:

                                       Slávnostné predstavenie a spustenie literárneho e-magazínu Knihy na dosah

                                      Hostia TB:

 •                            Soňa Jakešová – riaditeľka VKJB
 •                             Marta Skalková – riaditeľka Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove
 •                             Stanislav Mucha – riaditeľ, PR&Marketing, Ness Digital Engineering

___________________________________________________

ŠTVRTOK                     STABILITA, d.d.s., a.s.

30. novembra             STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, KE

11:30                               Téma TB:

20. výročie založenia spoločnosti Stavbilita

                                         Hostia TB:

 •                                 Ing. Peter Gregor – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 •                                 JUDr. Marián Melichárek – podpredseda predst. a výkonný riaditeľ
 •                                 Ing. Boris Gubriansky – člen predstavenstva

Účasť potvrdiť na adrese: volnerova@stabilita.sk, resp. 0911 468 975

____________________________________________

 INÉ

 ROK  NA  GEMERI

Sobota 25. novembra 2017 o 17:00 a 19:00 hod. OKC – divadelná sála, Rožňava – galaprogram Zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera Rok na Gemeri, v ktorom sa pod názvom Čo starí pamätajú, mladí zachovajú predstavia folklórne skupiny Bučina z Pače, Bystränky z Rožňavského Bystrého, Genšenky z Honiec, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Hôra z Rejdovej, Radzim z Vyšnej Slanej, Stromíš z Vlachova, Dolina z Gemerskej Polomy, folklórne súbory Dubina a Haviar z Rožňavy a sólisti. Hlavným hosťom večera bude ženská spevácka skupina Trnki a ľudová hudba Mira Kapca z Banskej Bystrice.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

šicKE-košicKE
Sobota 25. novembra 2017, od 9:30 do 15:00 hod., Kasárne-Kulturpark – budova Alfa, Kukučínova 2, Košice stretnutie priateľov folklóru nazvané šicKE-košicKE. Zábavné súťaže, školy tanca a spevu, remeselné tvorivé dielne, prezentácie folklórnych kolektívov a jednotlivcov z Košíc a okolia. Výnimočné bude stretnutie s Mgr. Janou  Ambrózovou, PhD. na tému: Ľudová pieseň on-line. Lektori: Marianna Svoreňová, Mikuláš Szabó, Martin Topoľovský, Mária Topoľovská, Matej Topoľovský, Jozef Topoľovský,  Valika Icso, Vladimír Vnenčák, Jana Vnenčáková, Peter Vajda, Kristína Vajdová, Štefan Štec, Dušana Štecová, Vladimír Michalko, Ľudovít Cehelský, Marcela Maniaková a ďalší. Hudba:  DĽH Abovčaňe, Malí muzikanti, ĽH Rada Kertisa, ĽH Szikes Úćinkujú: FS Ilosvai, DFS Borostyán, FS Košičan, FS Kadlubek, FS Abovčan, DSS Šafolka, DFS Jadlovček, DFSk Parchovianka. Tvorivé dielne: Michal Šimko, Iveta Kažimírová, Angela Hermanová, Eva Horváth, Erika Vranai, Amália Holíková. Na podujatie je voľný vstup. Organizátori: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) v spolupráci s folklórnymi kolektívmi z Košíc a okolia.

Od 19:00 hod. v Divadle Grand (Jumbo centrum) ESSENCIA – Antológia folklóru Košického kraja – predstavia sa finalisti súťaže Zem spieva, kolektívy a jednotlivci, ktorí reprezentovali Košický kraj na celoštátnych súťažiach. V druhej časti uvedie svoj program s názvom IRGALOM (Zmilovanie) tanečné divadlo z Budapešti Fitos Dezső Társulat a FS Szentendre Táncegyüttes.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benefičný koncert DOMKO

Utorok 28. novembra 2017 o 16:30 hod., Historická radnica, Hlavná, Košice – benefičný koncert košického Domova sociálnych služieb DOMKO a občianskeho združenia DOMKO v umení spojený s uvedením vianočného CD. V programe bude účinkovať DOMKO band, hostia z Novej Bane i sólista Opery Štátneho divadla Košice Jaroslav Dvorský.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 29. novembra 2017 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň – v prednáške pod názvom „Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre?“  Mgr. Martin Venhart, PhD. vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave predstaví Mendelejevovu periodickú tabuľku prvkov v aktuálnej podobe spolu so stručným historickým prehľadom využívania najvýznamnejších chemických prvkov v dejinách ľudstva. Chemické prvky vznikli vo vesmíre rôznymi procesmi počnúc Veľkým treskom, jadrovými reakciami vo vnútri hviezd, rádioaktívnou premenou až po explózie supernov a zrážky neutrónových hviezd. Na niektoré z nich sa pozrieme populárnou formou. V závere je pripravený pohľad do kuchyne experimentálnej jadrovej fyziky a na metódy, akými boli pripravené nové chemické prvky.

__________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR – UDEĽOVANIE  SACHAROVOVEJ  CENY 

Máte možnosť prihlásiť sa  na seminár k udeľovaniu Sacharovovej ceny v Štrasburgu, ktorý sa bude konať 13. decembra 2017 počas zasadnutia Európskeho parlamentu. Sacharovovu cenu tento rok získajú zástupcovia demokratickej opozície z Venezuely:

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sk/home/the-prize.html

Pozvanému novinárovi preplatí EP cestu na seminár – letenku  economy class + 2 noci v Štrasburgu (paušál 360 eur). Záujemca musí ovládať angličtinu. Prednosť kvôli počtu miest dostanú celoslovenské médiá.

Záujem o účasť potvrdiť najneskôr do 28. novembra 2017 na adrese:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore