Tlačové správy

Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach dve pozoruhodné výstavy

  • Marko Blažo – Horror Vacui
  • Jaro Varga – Situácia po príchode poplašnej hliadky

Tešíme sa na vašu návštevu 6. 12. 2017 o 18.00 hod. v priestoroch VSG na Hlavnej 27.

 

Marko Blažo – Horror Vacui

  • Trvanie výstavy: 7. 12. 2017 – 4. 3. 2018
  • Kurátor výstavy: Michal Štofa

Výstava Horror Vacui košického výtvarníka Marka Blaža, jedného z najvýznamnejších autorov strednej a mladšej generácie, predstavuje výber prác od ranného obdobia v 90. rokoch až po súčasnosť, nachádzajúcich sa v často nevystavovanej zbierke autora. Ide o menšiu retrospektívnu výstavu, mapujúcu inak počtom, výtvarnými druhmi i témami bohatú a rôznorodú tvorbu. Marko Blažo prostredníctvom kresieb, koláží, asambláží, počítačových grafík, malieb, fotografií, objektov a inštalácií, reflektuje a interpretuje zážitky, informácie z médií, príbehy, vizuálne podnety, veci denného charakteru a mnoho iného. Výstupom sú zväčša obrazy kombinujúce známe výtvarné diela, doplnené o vrstvy autorových kresieb, fotografie detailov z prírody dotvorené zhlukom miniatúrnych ilustrácií, alebo rozmerné plochy husto zaplnené štruktúrou opakujúceho sa znaku, starostlivo opisujúceho siluety architektúry interiéru gotickej katedrály.

Marko Blažo (1972, Košice) študoval v rokoch 1991 – 1998 v Otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1993 na École Nationale des Beaux-Arts v Dijone a o rok neskôr (1994) na Slippery Rock University Pensylvánii. Je držiteľom niekoľkých ocenení. V roku 2001 sa stal víťazom Ceny Oskára Čepana a v roku 2005 získal Grand Prix (Súčasná slovenská grafika 16., Banská Bystrici). Žije a tvorí v Košiciach.

 

Jaro Varga – Situácia po príchode poplašnej hliadky

  • Trvanie výstavy: 7. 12. 2017 – 4. 3. 2018
  • Výstavu otvorí Július Barczi

„Nepriateľ je niekto, koho príbeh sme si ešte nevypočuli.“  (Wendy Brown)  

Situácia po príchode poplašnej hliadky je vizuálnou esejou, umeleckým stváraním topografie násilia na československej hranici, jej aktérov a hlavne jej obetí. Ešte viac je však úvahou o politike strachu, o ambivalencii ľudského konania, konformizme a živote v anestézii. Dnes evidujeme 320 zdokumentovaných prípadov ľudí, ktorí v rokoch 1948-1989 prišli v okolí československej hranice o život. 13.3.2017 slovenský súd rehabilitoval prvú obeť, východonemeckého študenta Hartmuta Tautza, ktorý zomrel v Petržalke pri pokuse dostať sa cez hranicu do Rakúska. Rodiny tých, čo zomreli počas komunistického režimu na štátnej hranici stráženej ozbrojenými vojakmi, špeciálne vycvičenými psami a tiež plotom napojeným na elektrické vedenie, neboli nikdy odškodnené a ľudia, ktorí zahynuli počas komunistického režimu pri železnej opone, neboli nikdy ani rehabilitovaní.

Jaro Varga (*1982, Trebišov) je slovenským vizuálnym umelcom a kurátorom pôsobiacim v Prahe. Magisterský titul a doktorát získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa študentských výmenných pobytov na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, Akadémii výtvarných umení vo Vroclave a na Slippery Rock University v Pensylvánii. Vystavoval na samostatných aj kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Medzi tieto patria napríklad When Artists Speak Truth v The 8th Floor Gallery v New Yorku (2016), Bucharest Biennale 7 (2016), In Someone’s Else Dream v SODA Gallery v Bratislave (2017), Missing Something and Itself Missing v Ivan Gallery v Bukurešti (2017) a mnohé ďalšie. V rámci svojich umeleckých pobytov Varga okrem iného pracoval aj v organizáciách Museums Quartier 21 (Viedeň), Futura (Praha), Heppen Transfer (Varšava), AIR Krems, Centrum pre umenie a urbanistiku ZK/U (Berlín), Triangle Arts Association (New York) a v Národnom múzeu moderného a súčasného umenia (Soul). V rokoch 2008 a 2010 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2015 víťazom Ceny Nadácie Tatra banky a v roku 2017 zvíťazil v Cene nadácie NOVUM za súčasné umenie.

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore